Rechtbank Overijssel, 14-04-2015 / 08.760104.14


ECLI:NL:RBOVE:2015:1868

Inhoudsindicatie
Drie mannen uit Deventer zijn door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur voor bedreiging met openlijke geweldpleging. Zij achtervolgden met hun auto op 22 december 2013 in Deventer een Opel Zafira en maakten de vijf inzittenden zo bang dat zij met de Zafira op hoge snelheid wegreden, uit de bocht vlogen, over de kop sloegen en gewond raakten. Na een vermeende confrontatie in het verkeer meenden zij verhaal te moeten halen op vijf inzittenden van een Opel Zafira. Dit vond plaats door hen te achtervolgen in een auto, door de weg voor de Opel Zafira te blokkeren en deze zo tot stilstand te brengen, door vervolgens uit te stappen en deze te voet op intimiderende wijze te benaderen en door daarna opnieuw per auto de inzittenden van de Opel Zafira te achtervolgen. Alle drie de verdachten zijn even schuldig. De twee inzittenden spoorden de bestuurder aan om op onverantwoorde wijze achter de Opel Zafira aan te blijven rijden. Hierdoor werden de slachtoffers in de Zafira zo bang dat ze met hoge snelheid op de vlucht zijn gegaan. Door de hoge snelheid verloor de bestuurder van de Zafira in een bocht aan de Rembrandtkade de controle over het voertuig, waarna de auto van de weg raakte en over de kop sloeg. De vijf inzittenden hebben daarbij uiteenlopend letsel opgelopen.
Instantie
Rechtbank Overijssel
Uitspraakdatum
2015-04-14
Publicatiedatum
2015-04-14
Zaaknummer
08.760104.14
Procedure
Eerste aanleg - meervoudig
Rechtsgebied
StrafrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht


Zittingsplaats Zwolle


Parketnummer: 08.760104.14

Datum vonnis: 14 april 2015


Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:


[verdachte]

geboren op [geboortedatum] 1992 in [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats].1Het onderzoek op de terechtzitting


Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 31 maart 2015. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. B.C. van Haren en van hetgeen door de verdachte en diens raadsman

mr. I. Petkovski, advocaat te Deventer, naar voren is gebracht.


2De tenlastelegging


De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: op 22 december 2013 samen met anderen [slachtoffer 1] zwaar heeft mishandeld.

feit 2: op 22 december 2013 samen met anderen heeft geprobeerd [slachtoffer 2] en/of

[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] zwaar te mishandelen,

dan wel dat hij voornoemde personen en [slachtoffer 1] heeft bedreigd en/of openlijk geweld tegen hen heeft gepleegd.


Aan de verdachte is, na wijziging van de tenlastelegging, tenlastegelegd dat:


1.

hij op of omstreeks 22 december 2013, te Deventer, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, aan een persoon genaamd [slachtoffer 1], die als passagier in door [slachtoffer 2] bestuurde auto (Opel Zafira) zat, opzettelijk zwaar lichamelijk letsel

(een gebroken ruggewervel en/of een in elkaar gedrukte wervelkolom) heeft toegebracht, doordat hij opzettelijk - met een door hem, verdachte, bestuurde auto (Opel Corsa) achter die Opel Zafira is aangereden en, op de Wilhelminabrug, met hoge snelheid en/of over een doorgetrokken streep langs die Opel Zafira is gereden en (vervolgens) de door [medeverdachte 1] bestuurde Opel Corsa tot stilstand heeft gebracht voor die Opel Zafira, althans de doorgaande weg voor die Opel Zafira heeft geblokkeerd en/of samen met [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] uit die Opel Corsa zijn/is gestapt en/of dreigend en schreeuwend en/of zwaaiend met de armen, althans heftig gebarend, in de richting van die Opel Zafira en/of de inzittenden van die Opel Zafira zijn/is gerend en/of gelopen en/of (vervolgens), nadat die Opel Zafira achteruit was gereden en/of gekeerd, samen met die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2], in die Opel Corsa zijn/is gestapt en, met [medeverdachte 1] als bestuurder, met toenemende en/of hoge snelheid, althans met een hogere snelheid dan de toegestane maximum snelheid van 50 km per uur (over een lengte van ongeveer 3,8 kilometer - via de Bokkingshang en/of de Welle en/of de Kapjeswelle en/of de IJsselkade en/of de Rembrandtkade-, althans over een aanzienlijke afstand), achter die Opel Zafira aan zijn/is aangereden en/of waarbij hij, verdachte en/of die [medeverdachte 2] die [medeverdachte 1] heeft/hebben aangemoedigd en/of verteld om door te blijven rijden en/of achter die Opel Zafira aan te blijven rijden en/of waarbij die [medeverdachte 1] (telkens) heeft geseind met het grote licht, waardoor die bestuurder van die Opel Zafira op de Rembrandtkade in een bocht de macht over het stuur verloor en/of met die Opel Zafira (meerdere malen) over de kop sloeg, waardoor die [slachtoffer 1] voornoemd letsel bekwam;


2.

hij op of omstreeks 22 december 2013, te Deventer, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om (telkens) aan een persoon genaamd [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet, met een door hem, verdachte, bestuurde auto (Opel Corsa) achter een door [slachtoffer 2] bestuurde Opel Zafira is aangereden en, op de Wilhelminabrug, met hoge snelheid en/of over een doorgetrokken streep langs die Opel Zafira is gereden en (vervolgens) de door [medeverdachte 1] bestuurde Opel Corsa tot stilstand heeft gebracht voor die Opel Zafira, althans de doorgaande weg voor die Opel Zafira heeft geblokkeerd en/of samen met [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] uit die Opel Corsa is gestapt en/of dreigend en schreeuwend en/of zwaaiend met de armen, althans heftig gebarend, in de richting van die Opel Zafira en/of de inzittenden van die Opel Zafira zijn/is geremd en/of gelopen en/of (vervolgens), nadat die Opel Zafira achteruit was gereden en/of gekeerd, samen met die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2], in die Opel Corsa zijn/is gestapt en, met [medeverdachte 1] als bestuurder, en met toenemende en/of hoge snelheid, althans met een hogere snelheid dan de toegestane maximum snelheid van 50 km per uur (over een lengte van ongeveer 3,8 kilometer -via de Bokkingshang en/of de Welle en/of de Kapjeswelle en/of de IJsselkade en/of de Rembrandtkade-, althans over een aanzienlijke afstand) achter die Opel Zafira aan zijn/is gereden en/of waarbij verdachte en/of die [medeverdachte 2] die [medeverdachte 1] heeft/hebben aangemoedigd en/of verteld om door te blijven rijden en/of achter die Opel Zafira aan te blijven rijden en/of daarbij die [medeverdachte 1] (telkens) heeft geseind met het grote licht, waardoor die bestuurder van die Opel Zafira op de Rembrandtkade, in een bocht, de macht over het stuur verloot en/of met die Opel Zafira (meerdere malen) over de kop sloeg, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;


althans indien het onder 1 en 2 tenlastegelegde niet tot een veroordeling leidt, dat


1) hij op of omstreeks 22 december 2013, te Deventer, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of

[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 1] hebben/heeft bedreigd met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen en/of met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn/haar mededader(s) opzettelijk dreigend met een door [medeverdachte 1] bestuurde auto (Opel Corsa) achter een door [slachtoffer 2] bestuurde Opel Zafira zijn/is aangereden en, op de Wilhelminabrug, met hoge snelheid en/of door over een doorgetrokken streep te rijden, langs die Opel Zafira zijn/is gereden en (vervolgens) de door die [medeverdachte 1] bestuurde Opel Corsa tot stilstand hebben/heeft gebracht voor die Opel Zafira, althans de doorgaande weg voor die Opel Zafira hebben/heeft geblokkeerd en/of samen met [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] uit die Opel Corsa zijn/is gestapt en/of dreigend en schreeuwend en/of zwaaiend met de armen, althans heftig gebarend, in de richting van die Opel Zafira en/of de inzittenden van die Opel Zafira zijn/is gerend en/of gelopen en/of (vervolgens), nadat die Opel Zafira achteruit was gereden en/of gekeerd, samen met die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2], in die Opel Corsa zijn/is gestapt en, met [medeverdachte 1] als bestuurder, en met toenemende en/of met hoge snelheid, althans met een hogere snelheid dan de toegestane maximum snelheid van 50 km per uur, (over een lengte van ongeveer 3,8 kilometer -via de Bokkingshang en/of de Welle en/of de Kapjeswelle en/of de IJsselkade en/of de Rembrandtkade-, althans over een aanzienlijke afstand) achter die Opel Zafira aan zijn/is gereden en/of waarbij hij, verdachte en/of die [medeverdachte 2] die [medeverdachte 1] heeft/hebben aangemoedigd en/of verteld om door te blijven rijden en/of achter die Opel Zafira aan te blijven rijden en/of waarbij die [medeverdachte 1] (telkens) heeft geseind met het grote licht, waardoor die bestuurder van die Opel Zafira op de Rembrandtkade, in een bocht, de macht over het stuur verloor en/of met die Opel Zafira (meerdere malen) over de kop is geslagen;


2) hij op of omstreeks 22 december 2013, te Deventer, met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, de Wilhelminabrug, in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of

[slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 1], die in een auto zaten, welk geweld bestond uit het met een door [medeverdachte 1] bestuurde auto (Opel Corsa) achter een door die

[slachtoffer 2] bestuurde Opel Zafira is aangereden en, op die Wilhelminabrug, met hoge snelheid en/of door over over een doorgetrokken streep te rijden, langs die Opel Zafira is gereden en (vervolgens) de door [medeverdachte 1] bestuurde Opel Corsa tot stilstand heeft gebracht voor die Opel Zafira, althans de doorgaande weg voor die Opel Zafira heeft geblokkeerd en/of samen met [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] uit die Opel Corsa zijn/is gestapt en/of dreigend en schreeuwend en/of zwaaiend met de armen, althans heftig gebarend, in de richting van die Opel Zafira en/of de inzittenden van die Opel Zafira zijn/is gerend en/of gelopen;


3De voorvragen


De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.


4De beoordeling van het bewijs


4.1

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld voor het onder 2 subsidiair, eerste cumulatief/alternatief ten laste gelegde feit, met dien verstande dat sprake is geweest van bedreiging met openlijke geweldpleging. De officier van justitie heeft voor dat feit een taakstraf van 240 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 maand gevorderd.


De raadsman van verdachte heeft vrijspraak bepleit van de gehele tenlastelegging. Met betrekking tot de ten laste gelegde bedreiging is daartoe onder meer aangevoerd dat door de gedragingen van verdachte en/of zijn medeverdachten niet in redelijkheid bij de in de tenlastelegging genoemde personen vrees kon ontstaan dat openlijke geweldpleging tegen hen zou plaatsvinden.

Subsidiair, in het geval de rechtbank tot een veroordeling zou komen, heeft de raadsman verzocht een werkstraf op te leggen van 100 uren.

4.2

De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Evenals de officier van justitie en de raadsman is de rechtbank van oordeel dat het onder

1 en 2 primair ten laste gelegde niet op grond van wettige bewijsmiddelen kan worden bewezen.


De rechtbank stelt op basis van de stukken met betrekking tot de onder 2 subsidiair, eerste cumulatief/alternatief ten laste gelegde bedreiging het volgende vast.


Verdachte reed in de nacht van 21 op 22 december 2013 samen met medeverdachten [verdachte] en [medeverdachte 1] in een Opel Corsa te Deventer. Na een vermeende confrontatie met één of meer inzittende(n) van een Opel Zafira, hebben zij besloten om die Opel Zafira, waarin [slachtoffer 2], [slachtoffer 3], [slachtoffer 4], [slachtoffer 5] en [slachtoffer 1] zaten, te achtervolgen. Medeverdachte [medeverdachte 1] trad op als bestuurder en heeft de Opel Zafira op de Wilhelminabrug ingehaald door met hoge snelheid over een doorgetrokken streep te rijden en heeft de Opel Corsa op de brug tot stilstand gebracht, waardoor de doorgaande weg voor de Opel Zafira geblokkeerd raakte en deze genoodzaakt was om te stoppen.. Vervolgens zijn verdachte en zijn medeverdachten uit de Opel Corsa gestapt en op de inzittenden van de Opel Zafira afgegaan, waarbij werd geschreeuwd en hevige armbewegingen werden gemaakt.

De Opel Zafira is vervolgens achteruit weggereden en gekeerd, waarna verdachte opnieuw met beide medeverdachten in de Opel Corsa is gestapt en zij de Opel Zafira met een hogere snelheid dan ter plaatse is toegestaan hebben achtervolgd over een traject van ongeveer 3,8 kilometer. Verdachte heeft daarbij tegen [medeverdachte 1] gezegd dat hij achter die Opel Zafira aan moest blijven rijden. [medeverdachte 1] heeft dit gedaan totdat de Opel Zafira op enig moment op de Rembrandtkade van de weg is geraakt en over de kop is geslagen.


Naar het oordeel van rechtbank zijn de hierboven beschreven gedragingen, in onderlinge samenhang bezien, van dien aard dat daardoor in redelijkheid vrees kon ontstaan bij de inzittenden van de Opel Zafira dat openlijk geweld tegen hen - of de auto waarin zij zaten - zou worden gepleegd. De rechtbank acht daarom wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan bedreiging van de in de tenlastelegging genoemde personen.


De bewezenverklaring steunt op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel uitmaken. Deze bewijsmiddelen bevatten de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.


4.3

Het oordeel van de rechtbank


De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte onder 1 en 2 primair is tenlastegelegd en zal hem daarvan vrijspreken.


De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het onder 2 subsidiair, eerste alternatief/cumulatief tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:


hij op 22 december 2013 te Deventer, tezamen en in vereniging met anderen, [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5] en [slachtoffer 1] heeft bedreigd met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, immers zijn verdachte en zijn mededaders opzettelijk dreigend met een door [medeverdachte 1] bestuurde auto (Opel Corsa) achter een door [slachtoffer 2] bestuurde Opel Zafira aangereden en op de Wilhelminabrug, met hoge snelheid en over een doorgetrokken streep langs die Opel Zafira gereden en hebben vervolgens de door die [medeverdachte 1] bestuurde Opel Corsa tot stilstand gebracht voor die Opel Zafira en de doorgaande weg voor die Opel Zafira geblokkeerd en zijn uit die Opel Corsa gestapt en schreeuwend en zwaaiend met de armen in de richting van die Opel Zafira en/of de inzittenden van die Opel Zafira gerend en/of gelopen en vervolgens, nadat die Opel Zafira achteruit was gereden en gekeerd, in die Opel Corsa gestapt en, met [medeverdachte 1] als bestuurder, met een hogere snelheid dan de toegestane maximum snelheid van 50 km per uur, over een lengte van ongeveer 3,8 kilometer - via de Bokkingshang en de IJsselkade en de Rembrandtkade -, achter die Opel Zafira aan gereden en waarbij hij, verdachte, die [medeverdachte 1] heeft verteld om achter die Opel Zafira aan te blijven rijden.


De rechtbank heeft de in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. De verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.


De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd, en zal hem daarvan zal vrijspreken.


5De strafbaarheid van het bewezenverklaarde


Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij artikel 47 juncto 285 van het Wetboek van Strafrecht. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:


feit 2 subsidiair, eerste cumulatief/alternatief

het misdrijf: medeplegen van bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen.


6De strafbaarheid van de verdachte


Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor het bewezenverklaarde feit.


7De op te leggen straf of maatregel


7.1

De gronden voor een straf of maatregel


Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.


Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan bedreiging met openlijke geweldpleging. Na een vermeende confrontatie in het verkeer heeft hij samen met zijn medeverdachten gemeend verhaal te moeten halen op vijf inzittenden van een Opel Zafira. Dit vond plaats door hen te achtervolgen in een door medeverdachte [medeverdachte 1] bestuurde auto, door de weg voor de Opel Zafira te blokkeren en deze zo tot stilstand te brengen, door vervolgens uit te stappen en deze te voet op intimiderende wijze te benaderen en door daarna opnieuw per auto de inzittenden van de Opel Zafira te achtervolgen. Gedurende deze reeks van gebeurtenissen heeft verdachte [medeverdachte 1] aangespoord op onverantwoorde wijze achter de inzittenden van de Opel Zafira aan blijven rijden. Dit gedrag van verdachte en zijn medeverdachten heeft veroorzaakt dat de benadeelden angstig zijn geworden en met hoge snelheid op de vlucht zijn gegaan. De rechtbank rekent deze bedreiging de verdachte aan.


Als gevolg van de hoge snelheid heeft de bestuurder van de Opel Zafira in een bocht aan de Rembrandtkade de controle over het voertuig verloren ten gevolge waarvan de auto van de weg is geraakt en over de kop is geslagen. De vijf inzittenden hebben daarbij uiteenlopend letsel opgelopen. Verdachte heeft hierover ter terechtzitting verklaard dat het ongeval vermoedelijk niet had plaatsgevonden als hij en zijn medeverdachten de Opel Zafira niet hadden achtervolgd. De rechtbank deelt dit vermoeden, maar dat brengt naar het oordeel van de rechtbank niet mee dat het ongeval in volle omvang aan verdachte kan worden toegerekend, nu ook andere factoren daarbij een rol hebben gespeeld.


Uit de stukken is weinig bekend geworden over de persoonlijke omstandigheden van verdachte. Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat hij door zijn vader wordt onderhouden en dat hij zijn vader af en toe wel eens helpt bij zijn werk als automonteur.

Bij haar beslissing heeft de rechtbank rekening gehouden met een uittreksel uit de justitiële documentatie van verdachte d.d. 4 maart 2015, waaruit blijkt dat verdachte als minderjarige enkele malen eerder is veroordeeld, onder meer voor openlijke geweldpleging.

Verdachte wordt thans veroordeeld voor een betrekkelijk a-typisch geval van bedreiging. In het belang van een consistente straftoemeting heeft de rechtbank bij het bepalen van de straf gelet op eerder opgelegde straffen in enigszins vergelijkbare gevallen. Alle voorgaande factoren afwegende, acht de rechtbank voor het bewezenverklaarde feit een werkstraf van 120 uur passend en geboden.


8De toegepaste wettelijke voorschriften


De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 22c en 22d van het Wetboek van Strafrecht.
9De beslissing


De rechtbank:


vrijspraak/bewezenverklaring

  • - verklaart niet bewezen dat verdachte het onder 1 en 2 primair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;
  • - verklaart bewezen, dat verdachte het onder 2 subsidiair, eerste cumulatief/alternatief tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;
  • - verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

  • - verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;
  • - verklaart verdachte strafbaar voor het onder bewezenverklaarde;

straf

  • - veroordeelt verdachte tot een taakstraf, bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid van 120 uren;
  • - beveelt, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 60 dagen;
  • - beveelt dat de tijd die de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de taakstraf in mindering wordt gebracht, waarbij als maatstaf geldt dat voor de eerste 60 in verzekering of voorlopige hechtenis doorgebrachte dagen, twee uren en voor de resterende dagen één uur per dag aftrek plaatsvindt;


Dit vonnis is gewezen door mr. S.M. Milani, voorzitter, mr. L.J.C. Hangx en mr. M. van Bruggen, rechters, in tegenwoordigheid van D.D. Drost, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 14 april 2015.Bijlage bewijsmiddelen


Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.


Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het dossier van de regiopolitie IJsselland met registratienummer PL04DD-2014038557. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.


Een proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 2], voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van aangever:

Op zondag 22 december 2013, omstreeks 4.20 uur, reed ik als bestuurder van een personenauto Opel Zafira te Deventer. Naast mij zat [slachtoffer 5] en achterin zaten [slachtoffer 1], [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4]. Op het hellende gedeelte van de Wilhelminabrug werd ik ingehaald door een Opel Corsa. Dat ging met een behoorlijke snelheid. De auto haalde mij in over een doorgetrokken streep. Bovenaan de brug stopte de Opel Corsa voor mij. Ik had zelf al snelheid teruggenomen en stond ongeveer 7 meter achter de Corsa stil. Toen de auto stil stond, zag ik dat meerdere inzittenden uit de auto stapten. Ik denk dat het om 3 a 4 mannen ging. De mannen maakten allemaal armbewegingen van boven naar beneden en ik zag dat ze aan het schelden of schreeuwen waren. De mannen liepen allemaal hard in onze richting. Ik ben ongeveer 50 meter naar achteren gereden en heb de auto gedraaid. Na ongeveer 20 meter achteruit rijden, zag ik dat de mannen zich omdraaiden en in de richting van hun auto liepen. Ik zag tijdens het keren dat de mannen weer in de Opel Corsa stapten en hun auto draaiden. Ik zag dat ze achter ons aan kwamen. Ik ben van de brug afgereden en linksaf geslagen, de Bokkingshang op. We waren bang. Ik merkte dat aan iedereen. We reden langs de IJssel en de Opel Corsa reeds achter ons. Ik probeerde de snelheid te verhogen met het doel om de Opel Corsa op grotere afstand te krijgen. Ik merkte dat dit niet lukte. Ze bleven heel hard achter ons aan rijden. Ik weet dat ik veel harder reed dan ter plaatse was toegestaan. In de bocht Rembrandtkade/Roland Holstlaan verloor ik de macht over het stuur.


Een proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 3], voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van aangever:

Op 22 december 2013 reed ik in Deventer met [slachtoffer 2] mee in een Opel Zafira. [slachtoffer 5], [slachtoffer 4] en [slachtoffer 1] zaten ook in de auto. Omstreeks 4.20 uur reden wij op de Wilhelminabrug. Ik zag dat we met hoge snelheid werden ingehaald door een auto. Dat mag daar niet, omdat er een doorgetrokken streep is. Ik zag dat de auto voor ons stopte. [slachtoffer 2] moest ook stoppen. Ik zag dat er mannen uit de auto stapten. Ik zag dat de mannen op ons af kwamen lopen met versnelde pas. Ik zag dat de mannen handbewegingen van beneden naar boven maakten en van voren naar achteren. Ik zag en hoorde de mannen schreeuwen. Ik voelde direct dat we ons allemaal bedreigd voelden. [slachtoffer 2] reed naar achteren. Hij heeft de auto gedraaid en is de Wilhelminabrug afgereden. Ik zag dat de mannen terug renden naar hun auto, instapten en de auto keerden. [slachtoffer 2] is linksaf geslagen de Bokkingshang op, richting de IJssel. Op de IJsselkade ging [slachtoffer 2] harder rijden. Het was mij duidelijk dat hij dit deed om de auto van ons af te schudden. [slachtoffer 2] reed langs de IJssel en ik zag dat de auto dichterbij kwam. Het ging met een behoorlijke snelheid. In de bocht bij de Rembrandtkade verloor [slachtoffer 2] de macht over het stuur.

De verklaring van verdachte ter terechtzitting, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 22 december 2013 reed ik samen met [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] in een Opel Corsa te Deventer. [medeverdachte 1] was de bestuurder van de auto. Bij een rotonde zagen we een Opel Zafira. Ik zag dat de inzittenden een middelvinger opstaken. Wij voelden ons beledigd en ik zei tegen [medeverdachte 1] dat hij achter de Opel Zafira aan moest rijden.. Op de Wilhelminabrug heeft [medeverdachte 1] hen ingehaald. Het klopt dat hij daarbij over een doorgetrokken streep is gereden. Hij is vervolgens gestopt op de brug en we zijn uitgestapt, eerst [medeverdachte 2] en ik en daarna [medeverdachte 1] ook. We zijn naar de Opel Zafira toegelopen. Nadat zij wegreden, zijn we weer in de auto gestapt en weer achter hen aan gegaan. Het klopt dat we toen hard hebben gereden. Bij de Rembrandtkade zag ik dat de Opel Zafira van de weg af was geraakt.


Een schriftelijk bescheid, te weten een afbeelding van een kaart van Deventer met daarin met blauwe lijn ingetekend de gereden route van de Wilhelminabrug tot de Rembrandtkade over een afstand van 3,8 kilometer.
1 Pagina 9-11.
2 Pagina 14-15.
3 Proces-verbaal van de terechtzitting van 31 maart 2015.
4 Pagina 103.