Rechtbank Overijssel, 09-04-2015 / C/08/169757 / FA RK 15-712


ECLI:NL:RBOVE:2015:2640

Inhoudsindicatie
De kinderrechter bepaalt dat het gezag over de minderjarige mbt aanmelding bij een onderwijsinstelling wordt uitgeoefend door een gecertificeerde instelling.
Instantie
Rechtbank Overijssel
Uitspraakdatum
2015-04-09
Publicatiedatum
2015-06-01
Zaaknummer
C/08/169757 / FA RK 15-712
Procedure
Eerste aanleg - enkelvoudig
Rechtsgebied
Civiel recht; Personen- en familierechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

beschikkingRECHTBANK OVERIJSSEL

Familierecht en Jeugdrecht


Zittingsplaats: Almelo


zaakgegevens : C/08/169757 / FA RK 15-712

datum uitspraak: 9 april 2015


beschikking gedeeltelijke gezagsbelasting in de zaak van
Stichting Jeugdbescherming Overijssel, hierna te noemen de GI,

gevestigd te Almelo.


betreffende


[D], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], hierna te noemen [D].


De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:


[belanghebbende 1], hierna te noemen moeder,

wonende te [woonplaats],

advocaatr: mr. K. ter Mors,


[belanghebbende 2], hierna te noemen vader,

wonende te [woonplaats],

advocaat: mr. B.E.A. Lamping.


Het procesverloop


Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- het verzoekschrift met bijlagen van de GI van 26 maart 2015, ingekomen bij de griffie op 27 maart 2015.


Op 1 april 2015 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn:

- de moeder, bijgestaan door mr. Ter Mors,

- mr. Lamping, namens de vader,

- een vertegenwoordiger van de Raad, de heer [J],

- een vertegenwoordiger van de GI, mevrouw [I].


De feiten

Het ouderlijk gezag over [D] wordt uitgeoefend door de moeder.


[D] woont in een pleeggezin.

Bij beschikking van 1 april 2015 is de ondertoezichtstelling van [D] verlengd tot

4 april 2016. De kinderrechter heeft bij beschikking van 1 april 2015 ook de machtiging verlengd tot uithuisplaatsing van [D] in een voorziening voor pleegzorg, tot 4 april 2016.


Het verzoek


De GI heeft verzocht te bepalen dat het gezag over [D] wordt uitgeoefend door de GI met betrekking tot de aanmelding bij een onderwijsinstelling (Centrum voor Leerlingenzorg).

Het standpunt van belanghebbenden


Moeder wil niet tekenen voor de aanmelding van [D] bij het Centrum voor Leerlingenzorg. Zij is van mening dat [D] eerst teruggeplaatst moet worden, waarna moeder zelf voor de aanmelding zal zorgdragen.


Vader is het eens met het verzoek van de GI.

De beoordeling


De kinderrechter is van oordeel dat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling dat de GI wordt belast met het gezag over [D] met betrekking tot de aanmelding bij een onderwijsinstelling (artikel 1:265e Burgerlijk Wetboek). Het is in het belang van [D] dat er duidelijkheid komt over zijn schoolgang, waarvoor een aanmelding bij het Centrum voor Leerlingenzorg noodzakelijk is. Zij zullen beslissen of [D] geplaatst kan worden binnen het speciaal onderwijs.

De beslissing

De kinderrechter:


belast de gecertificeerde instelling de Stichting Jeugdbescherming Overijssel, gevestigd te Almelo, met het gezag over [D] met betrekking tot de aanmelding bij een onderwijsinstelling (Centrum voor Leerlingenzorg).


verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.


Deze beschikking is gegeven door mr. J.H. Olthof, kinderrechter, in tegenwoordigheid van M.R. Asveld als griffier en in het openbaar uitgesproken op 9 april 2015.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:

- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden