Rechtbank Overijssel, 22-01-2015 / 08/950090-13


ECLI:NL:RBOVE:2015:340

Inhoudsindicatie
Verdachte heeft een zeer groot aantal kinderpornografische afbeeldingen verworven, in zijn bezit gehad en verspreid. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 dag, een onvoorwaardelijke werkstraf voor de duur van 240 uur, subsidiair 120 dagen vervangende hechtenis, en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, gedurende een proeftijd van drie jaren, met daaraan gekoppeld de door de reclassering geadviseerde bijzondere voorwaarden.
Instantie
Rechtbank Overijssel
Uitspraakdatum
2015-01-22
Publicatiedatum
2015-01-22
Zaaknummer
08/950090-13
Procedure
Eerste aanleg - meervoudig
Rechtsgebied
StrafrechtVindplaatsen
 • Rechtspraak.nl
Uitspraak Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht


Zittingsplaats Zwolle


Parketnummer: 08/950090-13

Datum vonnis: 22 januari 2015


Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:


[verdachte],

geboren op [geboortedag] 1988 in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats], [adres].1Het onderzoek op de terechtzitting


Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 8 januari 2015. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. H.J. Timmer en van hetgeen door de verdachte en diens raadsvrouw mr. T.S.S. Overes, advocaat te Almere, naar voren is gebracht.


2De tenlastelegging


De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte in de periode van 7 januari 2012 tot 20 februari 2013 te Zwartsluis in de gemeente Zwartewaterland en in de gemeente Lelystad 5719 kinderpornografische afbeeldingen en video’s/films heeft verspreid en/of verworven en/of in zijn bezit heeft gehad.


Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:


hij in of omstreeks de periode van 7 januari 2012 tot 20 februari 2013 te

Zwartsluis, gemeente Zwartewaterland, en/of in de gemeente Lelystad, in elk

geval in Nederland, één of meermalen 5719 en/of (aldus) een (groot aantal),

in elk geval één of meer afbeelding(en), te weten 5289 foto('s) en/of 113

video('s)/film(s) - en/of (een) gegevensdrager(s), te weten een PC Dell,

Optieplex en/of een GSM, HTC en/of een harddisk PC Dell, Optieplex en/of een

usb stick, Couzer en/of een usb stick, Plateum, bevattende 5719 afbeelding(en)

heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of

vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven

en/of in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een

geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de

toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele

gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk

de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of

schijnbaar was betrokken,


welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:


het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de penis en/of (een)

vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong van het lichaam van

een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt


en/of


het oraal en/of anaal penetreren met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of

de mond/tong van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt


en/of


het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de

borsten met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt


en/of


het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de

borsten met de penis en/of (een) vinger(s)/hand van een (ander) persoon door

een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt


en/of


het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij

deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of

poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in

(een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun

leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in

opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een

onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling


en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een

perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben

bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een

perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben

bereikt terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie

zichtbaar is

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling


van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.


3De vordering van de officier van justitie


De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren, met als bijzondere voorwaarden, reclasseringstoezicht, meldplicht, behandelverplichting en controle van gegevensdragers.


4De voorvragen


De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.


5De beoordeling van het bewijs


Deze paragraaf bevat het oordeel van de rechtbank over de vraag of het tenlastegelegde feit bewezenverklaard kan worden of dat daarvan moet worden vrijgesproken. In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte het feit heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel uitmaken. Deze bewijsmiddelen bevatten dan de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.


5.1

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging


De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat het tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen is.


De raadsvrouw heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.


5.2

De bewijsoverwegingen van de rechtbank


De rechtbank overweegt dat sprake is van een bekennende verdachte in de zin van artikel 359, derde lid, laatste volzin van het Wetboek van Strafvordering. De rechtbank zal daarom in de bijlage van dit vonnis volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen die tot de bewezenverklaring hebben geleid.


5.3

De conclusie


De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:


hij in de periode van 7 januari 2012 tot 20 februari 2013 te Zwartsluis, gemeente Zwartewaterland, en/of in de gemeente Lelystad, een groot aantal afbeeldingen, te weten 5289 foto's en 113 video's/films of gegevensdragers, bevattende afbeeldingen heeft verspreid en verworven en in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,


welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:


het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de penis en/of (een)

vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong van het lichaam van

een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt


en


het oraal en/of anaal penetreren met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of

de mond/tong van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt


en


het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de

borsten met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt


en


het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de

borsten met de penis en/of (een) vinger(s)/hand van een (ander) persoon door

een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt


en


het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij

deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of

poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in

(een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun

leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in

opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten

en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een

onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling


en


het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een

perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben

bereikt

en

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een

perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben

bereikt terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie

zichtbaar is

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling


van welke misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.


De rechtbank heeft de eventueel in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.


De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.


6De strafbaarheid van het bewezenverklaarde


Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij artikel 240b Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:


het misdrijf: een afbeelding - of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden, verwerven en in bezit hebben, terwijl van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt.


7De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor het bewezenverklaarde feit.


8De op te leggen straf of maatregel


8.1

De gronden voor een straf of maatregel


Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.


Verdachte heeft een zeer groot aantal kinderpornografische afbeeldingen verworven, in zijn bezit gehad en verspreid. Dit is een zeer ernstig feit. Bij de productie van dergelijke afbeeldingen worden (veelal ook zeer kleine) kinderen op brute, vergaande en aangrijpende wijze seksueel misbruikt door volwassenen. Het behoeft geen betoog dat dergelijk misbruik zeer nadelige gevolgen kan hebben (in de zin van psychische, emotionele en lichamelijke schade) voor de desbetreffende kinderen en dat zij hierdoor ernstig kunnen worden geschaad in hun verdere ontwikkeling. Verdachte heeft door het bezit van een grote hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen - voor een substantieel deel ook van kinderen van onder de 12 jaar oud - en de verspreiding van een deel daarvan een bijdrage geleverd aan de instandhouding van dergelijke verwerpelijke praktijken.Bij haar beslissing heeft de rechtbank rekening gehouden met:

 • - een uittreksel justitiële documentatie van verdachte d.d. 1 december 2014 waaruit blijkt dat verdachte eerder is veroordeeld voor een zedendelict;
 • - een psychologisch Pro Justitia rapport d.d. 24 december, opgemaakt door drs. S. Labrijn, GZ-psycholoog;
 • - een adviesrapport d.d. 29 december 2014, opgemaakt door M. Vogelpoel, reclasseringswerker Reclassering Nederland.

Uit voornoemd rapport van 24 december 2014, opgemaakt door de psycholoog, komt onder meer naar voren dat verdachte leidt aan de stoornis van Asperger, een stoornis in het autisme spectrum, terwijl er daarnaast sprake is van trekken van een borderline persoonlijkheidsstoornis. Er is daarnaast sprake van een parafilie NAO. Ten tijde van het tenlastegelegde was sprake van situatieve factoren die verdachte beïnvloedden, deze situatieve factoren zijn echter mede ontstaan door verdachtes autisme spectrum problematiek. Verdachte is vanuit deze stoornis gevoelig voor preoccupaties, in dit geval pornografie. Eveneens voortvloeiend uit deze stoornis, is hij verminderd in staat om te gaan met spanningen. Verdachte neigde ertoe zijn niet seksuele problemen weg te werken door overmatig te kijken naar pornografie, waaronder kinderporno. Voortvloeiend uit de autistische stoornis is er onvoldoende remming vanuit empathische vermogens. Eveneens voortvloeiend uit de autisme spectrum stoornis, overziet betrokkene samenhang en verbanden moeilijker, hij gaat meer op in het detail. Hierdoor zal voor verdachte de samenhang tussen kijken naar kinderporno en kindermisbruik minder vanzelfsprekend en abstracter zijn dan voor mensen zonder autismespectrum stoornis. Voortvloeiend uit de parafilie NAO ervoer verdachte seksuele bevrediging bij het kijken naar (kinder)porno en het daarbij masturberen. Seksuele bevrediging is een belangrijke bekrachtiger van gedrag.

Verdachte lijkt in periodes dat het niet goed met hem gaat, gevoelig te zijn voor seksuele coping, waarbij grensoverschrijdend gedrag kan ontstaan.


Op basis van risicotaxatie instrumenten in combinatie met het klinische oordeel, wordt zonder behandeling het recidivegevaar ingeschat als hoog-gemiddeld. Verdachte volgt reeds een ambulante behandeling bij De Waag gericht op de preventie van zedendelicten. Zowel verdachte als zijn psychiater achten deze behandeling voldoende en geïndiceerd. Verdachte is gemotiveerd deze behandeling voort te zetten. Omdat verdachte al profiteert van de behandeling die hij krijgt, is het recidivegevaar thans minder dan voorafgaand aan de behandeling. Daarnaast is het van belang dat verdachte deelneemt aan een begeleid wonen project. Ook hiervoor is verdachte gemotiveerd. Verdachte heeft reeds stappen gezet ten aanzien van de aanmelding bij begeleid wonen en heeft een kennismakingsgesprek achter de rug. Gunstig is dat verdachte een opleiding volgt waarvoor hij gemotiveerd is. Verdachte heeft inmiddels een pril, nog niet stabiel, sociaal netwerk. Geadviseerd wordt om verdachte de reeds gestarte behandeling voort te zetten. Daarnaast wordt geadviseerd dat verdachte, om te voorkomen dat hij opnieuw in een gat valt, deelneemt aan begeleid wonen.


De deskundige acht verdachte verminderd toerekeningsvatbaar.


Het reclasseringsadvies van 29 december 2014 sluit aan bij voornoemd psychologisch Pro Justitia rapport. Er staat onder meer in dat verdachte naar aanleiding van de onderhavige strafzaak op advies van GGZ De Meregaard naar De Waag Flevoland is verwezen. Verdachte zou de behandeling als positief ervaren. Verdachte is eerder met justitie in aanraking gekomen wegens zedendelicten. In het verleden heeft verdachte eerder behandeling gehad, zowel in gedwongen als in vrijwillig kader. Wanneer het strafbare feit en het proces-verbaal wordt bekeken, kan geconcludeerd worden dat het huidige delict onderdeel lijkt te zijn van een bepaald gedragspatroon van verdachte, waarbij belangstelling voor bepaalde zaken centraal staat. Het recidiverisico wordt ingeschat als gemiddeld. Op de overige leefgebieden zijn geen problemen of risico’s gesignaleerd. Voortzetting bij De Waag is geïndiceerd. Bovendien is verdachte voor praktische zaken onder begeleiding van Kwintes en gaat hij binnenkort bij Kwintes begeleid wonen. Voortzetting van deze contacten wordt noodzakelijk geacht om het recidiverisico te doen afnemen. Vanwege de ernst van het tenlastegelegde acht de reclassering het van belang dat verdachte de aangeboden hulpverlening blijft accepteren zolang de doelen niet behaald zijn.


De rechtbank neemt de conclusie van de deskundige met betrekking tot de verminderde toerekeningsvatbaarheid over en maakt deze tot de hare.


Het Landelijk overleg van voorzitters van de strafsectoren van de gerechtshoven en de rechtbanken (LOVS) geeft als oriëntatiepunt voor straftoemeting ten aanzien van het gewoonte maken van het bezit van kinderporno een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 jaar en ten aanzien van het gewoonte maken van het verspreiden van kinderporno een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 jaar. Daarbij is vermeld dat als straf vermeerderende factoren kunnen bijdragen het aantal afbeeldingen, de periode waarin de verzameling van afbeeldingen is opgebouwd en de aard van de afbeeldingen. In onderhavige zaak heeft verdachte in ongeveer een jaar tijd een grote verzameling opgebouwd van maar liefst 5289 foto’s en 113 video’s/films. Uit het onderzoek van de inbeslaggenomen gegevensdragers blijkt dat 40 procent van de kinderpornografische afbeeldingen, afbeeldingen met minderjarigen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar betreft en 40 procent afbeeldingen met minderjarigen onder de 12 jaar betreft. Op een aantal van deze afbeeldingen staan ook kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar afgebeeld. De rechtbank rekent dit de verdachte zwaar aan.


Over de vraag welke straf passend en geboden is, overweegt de rechtbank, tegen de achtergrond van het voorgaande en alle feiten en omstandigheden afwegende, dat bij verdachte sprake is van een gebrekkige ontwikkeling, te weten de stoornis van Asperger, een stoornis in het autisme spectrum, terwijl er daarnaast sprake is van trekken van een borderline persoonlijkheidsstoornis. Tevens is sprake van een ziekelijke stoornis, te weten parafilie NAO. Het door verdachte gepleegde ernstige strafbare feit hangt daarmee samen. Verdachte slaagde er na een (traumatisch) verblijf van een jaar in Kenia niet in, eenmaal terug in Nederland, een bevredigend bestaan met een gestructureerde daginvulling en sociale contacten aan te gaan. Dit leidde volgens verdachte tot onvrede bij hem. Verdachte was bovendien bij het ouderlijk huis ingetrokken, waar in die periode problemen waren met zijn broer. Dit beïnvloedde verdachte in negatieve zin. Er is sprake van een directe doorwerking vanuit de autistische stoornis. Verdachte lijkt in periodes dat het niet goed met hem gaat, gevoelig te zijn voor seksuele coping, waarbij grensoverschrijdend gedrag kan ontstaan.


Verdachte heeft ter zitting de bevindingen en conclusies van de deskundigen bevestigd en onder meer verklaard dat hij reeds aan een behandeling is begonnen bij De Waag en mede hierdoor inzicht heeft gekregen in zijn problematiek. Verder heeft verdachte verklaard dat hij bezig is om zijn leven op orde te krijgen en dat hij voor praktische zaken onder begeleiding is. Het is de bedoeling dat hij binnenkort begeleid gaat wonen.


Naar het oordeel van de rechtbank rechtvaardigt de aard en de ernst van het bewezenverklaarde feit in beginsel het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor langere duur. De rechtbank acht, gelet op de persoon van verdachte, het recidiverisico en de hulpverleningsgeschiedenis van verdachte, voortzetting van de behandeling, zoals geadviseerd is voor verdachte, van groot belang. Naar het oordeel van de rechtbank zou het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor langere duur de door verdachte nu reeds ingeslagen koers doorkruizen. De rechtbank acht het van belang dat verdachte deze positieve veranderingen doorzet. De rechtbank ziet in het vorenstaande aanleiding om met betrekking tot de strafmaat en strafsoort af te wijken van de richtlijnen van het LOVS en de door de officier van justitie gevorderde straf.


Alles afwegend acht de rechtbank een werkstraf van aanzienlijke duur passend en geboden. De rechtbank is verder van oordeel dat aan verdachte - naast deze werkstraf en een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van de in verzekering doorgebrachte dag - een lange voorwaardelijke vrijheidsstraf moet worden opgelegd, teneinde hem ervan te weerhouden in de toekomst wederom strafbare feiten te plegen. Aan de voorwaardelijke gevangenisstraf verbindt de rechtbank een proeftijd van drie jaren met reclasseringstoezicht om gedurende deze lange periode controle op verdachte te houden. Voor een dergelijke duur van de proeftijd bestaat eveneens aanleiding omdat behandeling van verdachte geruime tijd zal duren en hij daarna mogelijk verdere hulpverlening nodig zal hebben om de kans op recidive te doen verminderen. Daarnaast neemt de rechtbank de door de reclassering geadviseerde en door de officier van justitie gevorderde bijzondere voorwaarde aangaande het verlenen van medewerking aan de controle van gegevensdragers over.


Gelet op het voorgaande acht de rechtbank een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 dag, een onvoorwaardelijke werkstraf voor de duur van 240 uur, subsidiair 120 dagen vervangende hechtenis, en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, gedurende een proeftijd van drie jaren, met daaraan gekoppeld de door de reclassering geadviseerde bijzondere voorwaarden, passend en geboden.


9De toegepaste wettelijke voorschriften


De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 22b, 22c, 22d, 27 en 57 Sr.

10De beslissing


De rechtbank:


bewezenverklaring

 • - verklaart bewezen, dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;
 • - verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

 • - verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;
 • - verklaart dat het bewezenverklaarde het volgende strafbare feit oplevert:een afbeelding - of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden, verwerven en in bezit hebben, terwijl van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt.

straf

 • - veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 541 dagen, waarvan 540 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren;
 • - bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:- omdat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;- omdat de veroordeelde ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of omdat de veroordeelde geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden;

- omdat de veroordeelde geen medewerking aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 14d, tweede lid, Sr heeft verleend, medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

- omdat de veroordeelde tijdens de proeftijd de bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd;

 • - stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zich binnen twee dagen na uitspraak van het vonnis moet melden bij Reclassering Nederland. Hierna zal veroordeelde zich blijven melden zo frequent en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;
 • - stelt als bijzondere voorwaarde dat veroordeelde zijn medewerking zal verlenen aan (voortzetting van de) behandeling bij De Waag, zolang de reclassering dit, in overleg met de behandelaar, noodzakelijk acht;
 • - stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde mee zal werken aan controle van zijn gegevensdragers, indien en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;
 • - draagt deze reclasseringsinstelling op om toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;
 • - bepaalt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;
 • - veroordeelt verdachte tot een taakstraf, bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid, van 240 uren;
 • - beveelt, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 120 dagen.


Dit vonnis is gewezen door mr. B.T.C. Jordaans, voorzitter, mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper en mr. G.A. Versteeg, rechters, in tegenwoordigheid van H.J.A. Teerlink, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 22 januari 2015.Bijlage bewijsmiddelen


Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.


Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het dossier van de regiopolitie Oost-Nederland met proces-verbaalnummer DOS-123. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.


1.

het proces-verbaal onderzoek in beslag genomen goed d.d. 4 december 2013, pagina 568 t/m 583, inhoudende het relaas van verbalisanten of van een van hen;


2.

de als bijlage opgenomen collectiescan, waarin aangegeven is welke strafbare elementen en seksuele gedragingen in het totaal aan kinderpornografisch materiaal zichtbaar zijn;


3.

het proces-verbaal Zaaksdossier KAAG DOS-123 d.d. 26 februari 2014, pagina 83 t/m 110, inhoudende het relaas van verbalisanten of van een van hen;


4.

het proces-verbaal van de terechtzitting van 8 januari 2015, voor zover inhoudende de bekennende verklaring van de verdachte.