Rechtbank Overijssel, 03-12-2015 / 08.770123-15 (P)


ECLI:NL:RBOVE:2015:5330

Inhoudsindicatie
Een man uit Deventer is voor het bezit van kinderporno veroordeeld tot een gevangenisstraf van 120 dagen, waarvan 119 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. De rechtbank Overijssel legt hem daarnaast de maximale taakstraf van 240 uur op.
Instantie
Rechtbank Overijssel
Uitspraakdatum
2015-12-03
Publicatiedatum
2015-12-03
Zaaknummer
08.770123-15 (P)
Procedure
Eerste aanleg - meervoudig
Rechtsgebied
StrafrechtVindplaatsen
 • Rechtspraak.nl
Uitspraak Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht


Zittingsplaats Zwolle


Parketnummer: 08.770123-15 (P)

Datum vonnis: 3 december 2015


Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:


[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1980 in [geboorteplaats] ,

wonende te [woonplaats] .


1Het onderzoek op de terechtzitting


Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 19 november 2015. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. C.Y. Huang en van wat door verdachte en zijn raadsman

mr. L.J.H.M. Achten, advocaat te Zwolle, naar voren is gebracht.


2De tenlastelegging


De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

kinderporno heeft gehad en verspreid.


Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:


hij in of omstreeks de periode van 25 september 2013 tot 20 februari 2015 in de gemeente Deventer, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten 1.528 foto('s) - en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten een laptop (merk Packard Bell) - heeft

verspreid en/of

aangeboden en/of

openlijk tentoongesteld en/of

vervaardigd en/of

ingevoerd en/of

doorgevoerd en/of

uitgevoerd en/of

verworven en/of

in bezit gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt


en/of


het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt


en/of


het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling


en/of


het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.


3De vordering van de officier van justitie


De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor het tenlastegelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, met aftrek van het voorarrest, waarvan 7 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren, en daaraan de bijzondere voorwaarden te verbinden zoals geadviseerd door de reclassering.


4De voorvragen


De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.5De beoordeling van het bewijs


Deze paragraaf bevat het oordeel van de rechtbank over de vraag of het tenlastegelegde feit bewezenverklaard kan worden of dat daarvan moet worden vrijgesproken. In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte het feit heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel uitmaken. Deze bewijsmiddelen bevatten dan de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.


5.1

De feiten die niet ter discussie staan


De onderstaande feiten hebben bij de behandeling van de zaak op de terechtzitting niet ter discussie gestaan.


Verdachte heeft in de periode van 25 september 2013 tot 15 november 2013 kinderpornografische foto’s / afbeeldingen op zijn computer (Packard Bell) binnengehaald, onder de alias van [naam 1] . Op 20 februari 2015 is de Packard Bell computer van verdachte in beslag genomen, waarop in totaal 1.528 foto’s / afbeeldingen zijn aangetroffen, die als kinderpornografisch zijn geclassificeerd.


5.2

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging


De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het ten laste gelegde voor wat betreft het verwerven, verspreiden en voorhanden hebben van kinderporno en het daarvan een gewoonte maken wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard.


De raadsman heeft vrijspraak bepleit voor het onderdeel verspreiden, omdat het opzet daarop bij zijn cliënt ontbreekt. Het een gewoonte maken van het verwerven en voorhanden hebben van kinderporno kan volgens de raadsman evenmin bewezen worden. Ook heeft de raadsman bepleit dat de periode van het verwerven eindigt op 14 november 2013 omdat vanaf die datum geen chatgesprekken meer zijn gevoerd onder de naam [naam 1] en de computer toen kapot is gegaan. Het voorhanden hebben eindigt volgens de raadsman ook op 14 november 2013, omdat die computer van verdachte kapot is gegaan en hij daardoor geen toegang meer had tot de op die computer aanwezige bestanden. Op een in december 2013 door verdachte aangeschafte en in gebruik genomen computer is geen kinderpornografisch materiaal aangetroffen.


5.3

De bewijsoverwegingen van de rechtbank


De rechtbank constateert dat niet ter discussie staat dat verdachte het tenlastegelegde aantal kinderpornografische afbeeldingen in september 2013 tot en met november 2013 via zijn computer heeft verworven. Evenmin staat ter discussie dat deze kinderpornografische afbeeldingen op 20 februari 2015 zijn aangetroffen op zijn - toen in beslag genomen - computer.

De onderdelen verwerven en in het bezit hebben van kinderporno kunnen dan ook bewezen worden verklaard.


Een vraag die beantwoord moet worden is gedurende welke periode het in bezit hebben van de kinderpornografische afbeeldingen bewezen kan worden verklaard.

De rechtbank is, anders dan de raadsman heeft bepleit, van oordeel dat bewezen kan worden dat verdachte gedurende de gehele tenlastegelegde periode de kinderpornografische afbeeldingen in bezit heeft gehad. De verdachte heeft zijn computer onder zich gehouden en op 20 februari 2015 stonden de kinderpornografische afbeeldingen nog steeds op zijn computer. De verdachte heeft juridisch gezien de kinderpornografische afbeeldingen dan ook gedurende de gehele periode tot en met 20 februari 2015 steeds in bezit gehad. De rechtbank zal daarom het in bezit hebben van de kinderpornografische afbeeldingen voor de gehele tenlastegelegde periode bewezen verklaren. Het feit dat verdachte gedurende een kortere periode actief bezig is geweest met kinderporno zal de rechtbank bij de strafmaat betrekken.


Een andere vraag die beantwoord moet worden is of het onderdeel verspreiden bewezen kan worden, nu volgens de raadsman het opzet op het verspreiden bij zijn cliënt ontbreekt.


Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij ten tijde van het verwerven van de kinderporno heel goed wist dat hij met iets strafbaars bezig was. Ook heeft hij verklaard dat hij, om een kinderpornografische afbeelding te kunnen krijgen, soms zelf een kinderpornografische afbeelding moest versturen. Uit zijn verklaring bij de politie en uit het proces-verbaal van bevindingen van het digitale onderzoek, concludeert de rechtbank dat verdachte meerdere malen kinderpornografische afbeeldingen naar anderen heeft verstuurd. Gelet op verdachtes verklaringen gaat de rechtbank ervan uit dat verdachte wist, of in elk geval willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard, dat hij met het versturen van kinderpornografische afbeeldingen deze afbeeldingen aan het verspreiden was onder liefhebbers van kinderporno.


Voor een positieve beantwoording van de vraag of verdachte een gewoonte heeft gemaakt van het verwerven, verspreiden en in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen, heeft de rechtbank onvoldoende aanwijzingen in het dossier aangetroffen. Verdachte is in de periode van zeven weken actief bezig geweest, maar in welke mate kan niet worden vastgesteld. De rechtbank zal verdachte daarom van dit onderdeel vrijspreken.


5.4

De conclusie


De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:


hij in de periode van 25 september 2013 tot 20 februari 2015 in de gemeente Deventer 1.528 foto's en/of afbeeldingen heeft

verspreid en/of

verworven en

in bezit gehad en

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling.


De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.


6De strafbaarheid van het bewezenverklaarde


Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:


het misdrijf:

een afbeelding, of een gegevensdrager bevattende een afbeelding, van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verwerven, verspreiden en in bezit hebben en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen, meermalen gepleegd.


7De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor het bewezenverklaarde feit.


8De op te leggen straf of maatregel en de gronden daarvoor


Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.


Verdachte heeft een groot aantal, namelijk 1.528, kinderpornografische afbeeldingen verworven en in zijn bezit gehad. Daarnaast heeft hij afbeeldingen van die aard verspreid. Bij de productie van dergelijke afbeeldingen worden (veelal ook zeer jonge) kinderen op brute, vergaande en aangrijpende wijze seksueel misbruikt door volwassenen. Het behoeft geen betoog dat dergelijk misbruik zeer nadelige gevolgen kan hebben (in de zin van psychische en lichamelijke schade) voor de desbetreffende kinderen en dat zij hierdoor ernstig kunnen worden geschaad in hun verdere ontwikkeling. Verdachte heeft door het verspreiden en in bezit hebben van deze kinderpornografische afbeeldingen, waarvan het in ongeveer 60% van de afbeeldingen om kinderen jonger dan 12 jaar gaat, een bijdrage geleverd aan de instandhouding van een markt waarop dergelijk verwerpelijk materiaal wordt aangeboden en voor de productie waarvan kinderen ook feitelijk worden misbruikt.


In het kader van deze strafzaak is een reclasseringsadvies door E. Vroegop, reclasseringswerker, opgesteld. Uit het advies blijkt dat er bij verdachte sprake is van een inadequate coping, gebrekkig probleembesef en een tekort aan oplossingsstrategieën. Verder blijkt dat verdachte vrijwillig is gestart met reclasseringstoezicht en een behandeling bij Transfore te Deventer. Deze behandeling bestaat uit groepstherapie in een zedengroep en gesprekken met een psycholoog. De reclassering schat het recidiverisico in als laag/gemiddeld wanneer verdachte een andere manier van coping aanleert die hem niet in de problemen brengt. De reclassering adviseert om aan verdachte bij een voorwaardelijke straf de bijzondere voorwaarden op te leggen van de meldplicht, een behandelverplichting bij Transfore en controle aan alle in zijn bezit zijnde gegevensdragers.


De rechtbank heeft bij de bepaling van de straf de oriëntatiepunten van het Landelijk overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) als uitgangspunt genomen. Het LOVS geeft als oriëntatiepunt voor straftoemeting ten aanzien van het in bezit hebben en verwerven van kinderporno een taakstraf van 240 uur en een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, waarvan een gedeelte voorwaardelijk met daaraan gekoppeld bijzondere voorwaarden. Voor het verspreiden van kinderporno geldt als oriëntatiepunt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 jaar.

Daarbij is vermeld dat als strafvermeerderende en/of strafverminderende factoren mee kunnen wegen het aantal afbeeldingen, de periode waarin de verzameling van afbeeldingen is opgebouwd, de leeftijd van de slachtoffers, de aard van de afbeeldingen, herhalingsgevaar en de bereidheid bij de verdachte tot gedragsverandering, erkenning en inzicht in de problematiek van het gedrag.


Verdachte heeft in ongeveer 7 weken tijd een kinderpornoverzameling opgebouwd van 1.528 foto’s. Het merendeel van deze verzameling ziet op kinderen jonger dan 12 jaar en in 50% van de verzameling gaat het om penetratie van de kinderen. De rechtbank betrekt dit als strafverzwarend bij de strafmaat.

Verdachte is niet eerder veroordeeld voor zedendelicten en de kans op recidive met behandeling wordt ingeschat als laag/gemiddeld. Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat hij zich als een soort uitvlucht uit zijn dagelijkse problemen is gaan bezighouden met kinderporno, maar dat hij niet begrijpt waarom hij na het zien van de eerste foto niet gestopt is. Ook heeft verdachte verklaard dat hij zich diep schaamt voor zijn gedrag en dat het een enorme impact heeft gehad voor zijn gezin. Omdat hij wil weten waar zijn gedrag vandaan komt en omdat hij er alles aan wil doen om dit soort gedrag in de toekomst te voorkomen, is verdachte meteen na het gesprek met de reclassering begonnen met een behandeltraject bij De Tender. Deze actieve bereidheid van verdachte om zijn gedrag te begrijpen en te veranderen neemt de rechtbank in haar afweging als strafverminderende factor mee, net als het feit dat verdachte gedurende een relatief korte periode actief is geweest met kinderporno. Ook het tijdsverloop tussen het constateren van het delict en de aanhouding van verdachte zal de rechtbank meewegen in het voordeel van verdachte.


Alles afwegende ziet de rechtbank geen aanleiding om aan verdachte, die al in november 2013 gestopt is met kinderporno, vanuit een speciale preventie een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van langer dan één dag op te leggen. Gelet op de persoon van verdachte, zijn problematiek, het recidiverisico en de reeds ingezette behandeling door verdachte, acht de rechtbank voortzetting van de behandeling, zoals ook geadviseerd door de reclassering, van groot belang. Naar het oordeel van de rechtbank zou het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf de door verdachte ingeslagen weg doorkruizen.

Om de ernst van het feit te benadrukken en het punitieve karakter van de straf ook daadwerkelijk voor verdachte tot uitdrukking te brengen zal de rechtbank naast een voorwaardelijke gevangenisstraf een onvoorwaardelijke werkstraf opleggen voor de maximaal toegestane duur.

Aan de voorwaardelijke gevangenisstraf zal de rechtbank de bijzondere voorwaarden koppelen zoals door de reclassering geadviseerd.


9De toegepaste wettelijke voorschriften


De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 22b, 22c, 22d, 27 en 57 van het Wetboek van Strafrecht.

10De beslissing


De rechtbank:


vrijspraak/bewezenverklaring

 • - verklaart bewezen, dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;
 • - verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

 • - verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;
 • - verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:een afbeelding, of een gegevensdrager bevattende een afbeelding, van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verwerven, verspreiden en in bezit hebben en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen, meermalen gepleegd;
 • - verklaart verdachte strafbaar voor het bewezenverklaarde;

straf

 • - veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 120 dagen, waarvan 119 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren;
 • - bepaalt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;
 • - bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:- omdat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;- omdat de veroordeelde ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of omdat de veroordeelde geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden;

- omdat de veroordeelde geen medewerking aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 14d, tweede lid, Sr heeft verleend, medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

- omdat de veroordeelde tijdens de proeftijd de bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd;

 • - stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zich op eerste uitnodiging zal melden bij de reclassering en zich vervolgens zal blijven melden zo frequent en zo lang de reclassering dat gedurende de proeftijd nodig acht;
 • - stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zich voor zijn psychische problematiek onder behandeling zal stellen van de forensische polikliniek Transfore te Deventer of soortgelijke ambulante forensische zorg, zulks ter beoordeling van de reclassering, waarbij de veroordeelde zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van zijn behandeling door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven, voor zover en voor zolang de reclassering dat noodzakelijk acht;
 • - stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde mee zal werken aan controle van zijn gegevensdragers, indien en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;
 • - draagt de reclassering op om aan verdachte hulp en steun te verlenen bij de naleving van deze voorwaarden;

 • - veroordeelt verdachte tot een taakstraf, bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid van 240 uren;
 • - beveelt, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 120 dagen.


Dit vonnis is gewezen door mr. S. Taalman, voorzitter, mr. G.H. Meijer en mr. R.A.M. Elbers, rechters, in tegenwoordigheid van mr. L.E. Blauw, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 3 december 2015.


Mr. Meijer is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage bewijsmiddelen


Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.


Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het dossier van de politie Oost-Nederland, Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme, met onderzoeksnaam APAILANA en dossiernummer 04TBK14031. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.


1. Het proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 7 mei 2015, onder meer inhoudende (pag. 52 tot en met 55 en bijlage D2 op pag. 66):

(…) V: Hoe deel of verspreidt jij kinderporno?

As Ik heb dat toen der tijd dat via... Ja ik ontkende gister al dat ik Bullchat kende maar ik heb dat wel gebruikt. De anderen kwamen meestal al met foto’s binnen en als ik foto’s stuurde dan kreeg je terug. (…)

O: Zo hebben wij ook enkele File Transfers, waarbij dus bestanden zoals foto’s of video’s, worden ontvangen en verspreidt via Skype. Dit zijn bestanden uitwisselen. Ook deze willen jou voorhouden. De getoonde File Transfers worden als bijlage bij dit proces-verbaal van verhoor gevoegd met als nummer D1 t/m D3.

V: Als je dit bestand bekijkt dan zie je dat [naam 1] bijvoorbeeld iets naar [naam 2] stuurt. Maar ook zie je dat [naam 1] ook dingen naar zichzelf stuurt. Ook kun je de benaming zien van de bestanden die gestuurd zijn. Ook zie je hierin waar de bestanden zijn opgeslagen.

A: Ik vind dit hele erge namen. Dit zijn bestanden die niet kunnen. (…)

V: Wat voor bestanden worden er hier verspreidt?

A: Pornografische bestanden met kinderen.

V: Wie doet dit bij jou thuis?

A: In deze periode heb ik dat gedaan.

O: Een collega van de Landelijke Eenheid heeft de bestanden naar aanleiding van de melding geclassificeerd. Het ging om 8 fotobestanden welke werden geclassificeerd als kinderpornografisch. Hiervan heeft de collega een proces-verbaal van beeldmateriaal onder nummer 2013-15779/3 opgemaakt.

V: Wat wil je hierop zeggen?

A: Ik kan daar eigenlijk niets opzeggen. Die bestanden zullen ongetwijfeld in die periode door mij verzonden zijn.

O: Je moet je voorstellen dat het om de melding imgsrc.ru die bestanden worden veilig gesteld en door de landelijke eenheid van de politie beoordeeld en onderzocht. Dan komt de melding naar ons. Uiteindelijk hebben wij 7 van deze kinderpornografische bestanden ook weer op jouw laptop van het merk Packard Bell aangetroffen. De foto’s zien er hetzelfde uit en zijn kennelijk soortgelijk aan elkaar.

V: Wat kan je hierover verklaren?

A: als dat inderdaad die foto’s zijn die op mijn computer kunnen staan. Ik weet dat ik toen op een website foto’s ge-upload maar dat was ook de enige website. Ik wist niet meer hoe die website heette maar als u zegt dat dat imgsrc.ru is dan kan dat kloppen. (…)

V: Wat doe je met het kinderpornografisch materiaal? (1500 temporary internet)

A: Eigenlijk helemaal niets, Ik heb dat toen een periode uitgezocht om te kijken hoe ik aan meer kon komen en het verspreiden daar van. (…)

V: Hoe kwam jij aan nieuw kinderpornografisch materiaal?

A: Door chats mensen proberen uit te horen. (…)

V: Wat moest jij daarvoor terug doen?

A: Meestal was het een foto terug sturen. Meestal was het zo als je een foto stuurde dan kreeg je er 1 terug.

V: Met wie of hoeveel personen wisselde jij kinderpornografie uit?

A: Ik kende de personen niet. Het zullen een man of 8 a 9 zijn geweest. (…)

V: Hoe wist jij wat voor kinderpornografisch materiaal diegene wil ontvangen?

A: Meestal gaf diegene dat bij het profiel aan. Of ze vroegen er om in de chat. En het was ook niet zo dat als ze er om vroegen dat ik het gelijk had. Maar via daar ging het wel.

V: Je hebt aangegeven dat je een kinderpornografisch plaatje hebt ontvangen en dat je zelf daarna er mee bent begonnen. Van wie heb je dat plaatje gekregen?

A: dat is via Bullchat gebeurd. (…)

V: Wat is het verschil van toen je voor het eerst kinderporno kreeg en nu je voor het laatst kinderporno hebt uitgewisseld of verspreidt?

A: Ik moet zeggen in het begin was het meer schrikken dan op het laatst. Dat heeft er ook misschien wel mee te maken dat ik op het laatst niet meer bewust keek naar de foto maar dat ik alleen maar bezig was met het versturen van de foto’s. Ik kreeg ook vaak te horen dat diegene de foto ook al had. (…)

(…)


2. Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 14 april 2014, onder meer inhoudende (pag. 153 en 154):

(…) Ik zag op verschillende plekken op de laptop Packard Bell 01.03, verwijzingen naar een mogelijke website Novabiz onder gebruiker Thuis met mappen als A foto, boys, girl young vs old (screenshot).

(…)

Ik zag tevens een verwijderde map movie (bestanden verwijderd tussen 25-09-2013 en 27-10-2013. Gezien de namen van deze bestanden zou dit om mogelijk kinderpornografisch materiaal kunnen gaan. Veel van deze namen van videobestanden zag ik ook bij de outgoing filetransfers in Skype onder gebruiker [naam 1] . De termologie van de bestanden die hieronder weergegeven worden zijn bij mij verbalisant bekend als termen/namen die veelvuldig gebruikt wordt bij kinderpornografie.

(…)