Rechtbank Overijssel, 31-12-2015 / 4631125 \ EJ VERZ 15-439


ECLI:NL:RBOVE:2015:5824

Inhoudsindicatie
Verzoekschrift ontbinding arbeidsovereenkomst.
Instantie
Rechtbank Overijssel
Uitspraakdatum
2015-12-31
Publicatiedatum
2016-03-01
Zaaknummer
4631125 \ EJ VERZ 15-439
Procedure
Beschikking
Rechtsgebied
Civiel rechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
  • AR 2016/600
  • AR-Updates.nl 2016-0220
Uitspraak RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Enschede


Zaaknummer : 4631125 \ EJ VERZ 15-439


Beschikking van de kantonrechter van 31 december 2015


in de zaak van


de stichting KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE,gevestigd en kantoorhoudende te Enschede,

verzoekende partij,

hierna te noemen werkgever,

gemachtigde: mr. A.C.M. Ranke, advocaat te Woerden,


tegen


[verweerster]

wonende te [woonplaats] ,

verwerende partij,

hierna te noemen werkneemster,

gemachtigde: mr. S.M. Profijt, advocaat te Almelo


1De procedure

1.1.

De werkgever heeft een verzoek ingediend om de arbeidsovereenkomst tussen partijen te ontbinden.


1.2.

De werkneemster heeft een verweerschrift ingediend.


1.3.

Partijen hebben afgezien van de mogelijkheid te worden gehoord.2De beoordeling

2.1.

De werkgever verzoekt ingevolge artikel 7:671b lid 1, onderdeel a, van het Burgerlijk Wetboek (BW) de arbeidsovereenkomst met de werknemer te ontbinden.

Aan dit verzoek legt de werkgever ten grondslag dat sprake is van - kort gezegd - ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid als bedoeld in artikel 6: 669 lid 3 onder d BW en dat herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet meer mogelijk is.


2.2.

De werkneemster heeft erkend dat sprake is van ongeschiktheid tot het verrichten van de bedongen arbeid, zonder dat dit aan haar kan worden verweten, en dat van de werkgever in redelijkheid niet meer kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Ook werkneemster ziet geen mogelijkheden meer voor herplaatsing.


2.3.

Nu werkneemster heeft erkend dat van disfunctioneren sprake is, partijen het er over eens zijn dat in het functioneren van werkneemster ondanks dat zij daartoe in de gelegenheid is gesteld geen verbetering is gekomen en herplaatsing werknemer niet meer mogelijk moet worden geacht, zal de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden.


2.4.

Partijen zijn het erover eens dat sprake is van een opzegtermijn van drie maanden. Daarvan uitgaande zal de arbeidsovereenkomst met toepassing van artikel 7:671b lid 8, onderdeel a, BW worden ontbonden met ingang van 1 april 2016.


2.5.

Gezien de uitkomst van de zaak is de kantonrechter van oordeel dat het redelijk is dat partijen ieder hun eigen proceskosten dragen.3De beslissing

De kantonrechter:


3.1.

ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen met ingang van 1 april 2016;


3.2.

bepaalt dat iedere partij de eigen proceskosten draagt;


3.3.

compenseert de proceskosten tussen partijen, des dat iedere partij haar eigen kosten draagt.


3.4.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;
Deze beschikking is gegeven door mr. E.W. de Groot, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 31 december 2015.