Rechtbank Rotterdam, 07-05-2015 / 475508 / HA RK 15-371


ECLI:NL:RBROT:2015:3281

Inhoudsindicatie
Wrakingsverzoek buiten behandeling gesteld wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid. Het verzoek is uitdrukkelijk gericht tegen alle kantonrechters werkzaam op de locatie Dordrecht en heeft derhalve geen betrekking op de specifieke rechter(s) door wie de zaak van verzoekster wordt behandeld.
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Uitspraakdatum
2015-05-07
Publicatiedatum
2015-05-22
Zaaknummer
475508 / HA RK 15-371
Procedure
Wraking
Rechtsgebied
Civiel rechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak Rechtbank Rotterdam

Meervoudige kamer voor wrakingszaken


Zaaknummer / rekestnummer: 475508 / HA RK 15-371Beslissing van 7 mei 2015


op het verzoek van


[naam verzoekster],

wonende te [woonplaats],

verzoekster,


strekkende tot wraking van alle kantonrechters werkzaam op de locatie Dordrecht.1Het procesverloop en de processtukken


Verzoekster is krachtens verstrekte last van de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam op verzoek van de [naam eiseres] gedagvaard om op 7 mei 2015 om 10.30 uur te verschijnen ter terechtzitting van de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht, rechtdoende in kort geding.

Die procedure draagt als kenmerk 4036891 VV EXPL 15-31.


Bij brief van 5 mei 2015 heeft verzoekster wraking van alle kantonrechters werkzaam op de locatie Dordrecht verzocht.2De ontvankelijkheid van het verzoek


2.1

Wraking is een middel ter verzekering van de onpartijdigheid van de rechter. Op grond van hetgeen is bepaald in artikel 36 Rv kan de rechter die een zaak behandelt door een partij worden gewraakt. Het middel is derhalve toegekend aan een partij die wenst te voorkomen dat een rechter die (naar de partij objectief gezien mocht vrezen) jegens hem of haar een vooringenomenheid koestert, (nog langer) bemoeienis met de zaak zal hebben. Wraking is derhalve uitsluitend mogelijk van de rechter(s) door wie een zaak wordt behandeld.


2.2

Het onderhavige verzoek is uitdrukkelijk gericht tegen alle kantonrechters werkzaam op de locatie Dordrecht en heeft derhalve geen betrekking op de specifieke rechter(s) door wie de zaak van verzoekster wordt behandeld. Verzoekster is daarom kennelijk niet-ontvankelijk in haar verzoek tot wraking. Het verzoek zal op die grond, met toepassing van het bepaalde in artikel 9.1, laatste volzin, van het Wrakingsprotocol van deze rechtbank buiten behandeling worden gesteld.

3De beslissing


stelt het verzoek tot wraking van alle kantonrechters werkzaam op locatie Dordrecht wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid buiten behandeling.


Deze beslissing is gegeven door mr. E.D. Rentema, voorzitter, mr. P. Joele en mr. A.A. Kalk, rechters en door de voorzitter uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 mei 2015 in tegenwoordigheid van S.H. Groesbeek, griffier.2515/2477/2486


Verzonden op:

aan:

-

-

-

-