Rechtbank Rotterdam, 25-09-2015 / C/10/484563 / KG ZA 15-1013


ECLI:NL:RBROT:2015:7283

Inhoudsindicatie
Hypotheekbank vordert teruglevering woning aan verkoper (woningcorporatie), conform overeenkomst verkoper-koper. Vordering toegewezen, behoudens dat het vonnis in de plaats treedt van de notariële leveringsakte.
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Uitspraakdatum
2015-09-25
Publicatiedatum
2015-10-13
Zaaknummer
C/10/484563 / KG ZA 15-1013
Procedure
Kort geding
Rechtsgebied
Civiel rechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

team handel


zaaknummer / rolnummer: C/10/484563 / KG ZA 15-1013


Vonnis in kort geding van 25 september 2015


in de zaak van


de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WONINGFONDS B.V.,

gevestigd te Alkmaar,

eiseres,

advocaat mr. T.A. Vermeulen,


tegen


[gedaagde],

wonende te Rotterdam,

gedaagde,

niet verschenen.Partijen zullen hierna eiseres en gedaagde genoemd worden.1De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • - de dagvaarding
  • - de mondelinge behandeling
  • - het tijdens de behandeling tegen gedaagde verleende verstek.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.


2De beoordeling

2.1.

Het gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor en zal worden toegewezen, behoudens het navolgende.


2.2.

Niet toegewezen zal worden de vordering om te bepalen dat het vonnis in de plaats treedt van de notariële akte van levering. Dit is slechts mogelijk indien de levering tussen de onderhavige procespartijen zou plaatsvinden. In dit geval moet evenwel notarieel geleverd worden aan een derde. Afgezien hiervan dient toch al terughoudendheid te worden betracht om te bepalen dat een vonnis in de plaats treedt van een notariële akte van levering, gelet op de specifieke deskundigheid van de notaris in deze materie.


2.3.

Gedaagde zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van eiseres worden begroot op:

- dagvaarding € 79,47

- griffierecht € 613,00

- salaris advocaat € 527,00

Totaal € 1.219,473De beslissing

De voorzieningenrechter


3.1.

veroordeelt gedaagde om binnen twee weken na betekening van het onderhavige

vonnis de woning aan de Van Heukelomstraat 36 te Rotterdam, met al het zijne en de zijnen, te ontruimen en ontruimd te houden en, onder afgifte van de sleutels, ter vrije en algehele

beschikking van eiseres te stellen;


3.2.

machtigt eiseres om, voor zoveel nodig, het in de dagvaarding omschreven

registergoed namens gedaagde te koop aan te bieden aan de stichting Stichting Woonstad

Rotterdam en vervolgens, voor zoveel nodig, namens gedaagde aan deze stichting te verkopen tegen de koopsom welke wordt bepaald volgens de systematiek welke is vastgelegd in de, in de dagvaarding omschreven akte vestiging erfpacht aan de stichting Stichting Woonstad Rotterdam, met het recht van substitutie alsmede kwijting te verlenen voor de ontvangst van de koopsom en alles meer te doen wat te dezen nodig mocht zijn;


3.3.

veroordeelt gedaagde in de proceskosten, aan de zijde van eiseres tot op heden begroot op € 1.219,47;


3.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;


3.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.


Dit vonnis is gewezen door mr. J.W. van den Hurk en in het openbaar uitgesproken op 25 september 2015.


2517/427