Rechtbank Rotterdam, 05-11-2015 / KTN-4340242


ECLI:NL:RBROT:2015:7890

Inhoudsindicatie
aanbieden uitzendkracht op personeelsadvertentie; aanbod en aanvaarding
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Uitspraakdatum
2015-11-05
Publicatiedatum
2015-11-09
Zaaknummer
KTN-4340242
Procedure
Eerste aanleg - enkelvoudig
Rechtsgebied
Civiel rechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 4340242 CV EXPL 15-6144

uitspraak: 5 november 2015

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Dordrecht,


in de zaak van


[eiser],

wonende te Leusden,

eiser,

gemachtigde: mr. K.C.P. Bertholet, Achmea Rechtsbijstand,


tegen


de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Hakkesteegt Installatietechniek B.V.,

gevestigd te Groot-Ammers,

gedaagde,

gemachtigde: mr. P. Duth, DAS Rechtsbijstand.


Partijen worden hierna aangeduid als [eiser] en Hakkesteegt.


Verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het exploot van dagvaarding van 24 juli 2015, met producties;

de conclusie van antwoord;

het vonnis van deze rechtbank d.d. 3 september 2015 waarbij een comparitie van partijen is gelast;

de aantekeningen van de op 6 oktober 2015 gehouden comparitie van partijen.


Omschrijving van het geschil

1. De feiten 1.1

Op 13 januari 2015 heeft [eiser] een e-mail naar Hakkesteegt verstuurd met de navolgende –voor zover relevante- inhoud:

“Naar aanleiding van uw vacature in Het Klaroen, waarin u aangeeft zoekende te zijn naar een Servicemonteur en Onderhoudsmonteur, wil ik u vrijblijvend wat informatie aanbieden van een zeer ervaren Servicemonteur uit Leerdam.

Op dit moment is X (op uitzendbasis) werkzaam bij […]. Via [eiser] heeft X eerder gewerkt (uitzendbasis) […].

[…]

X kan ik u aanbieden voor het interessante tarief van 29,50 euro per gewerkt uur. Uiteraard is het mogelijk X na een bepaalde periode kosteloos over te nemen, zodat u hem direct contract aan kan bieden!

[…]”


2. De vordering en het verweer

2.1

[eiser] heeft bij dagvaarding gevorderd om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Hakkesteegt te veroordelen aan haar te betalen € 8.937,20, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 26 maart 2015 tot aan de dag der algehele voldoening, met veroordeling van Hakkesteegt in de proceskosten, waaronder rente en nakosten.


2.2

[eiser] legt wanprestatie aan de vordering ten grondslag. [eiser] heeft in haar hoedanigheid van uitzendbureau gereageerd op een advertentie van Hakkesteegt door bij Hakkesteegt een kandidaat aan te prijzen. Hakkesteegt heeft deze kandidaat aangenomen zodat [eiser] recht heeft op een fee van het gebruikelijke percentage van 20% van het jaarsalaris bij werving en selectie. Naast € 8.154,43 aan hoofdsom vordert [eiser] € 782,77 aan buitengerechtelijke incassokosten.


2.3

Hakkesteegt betwist de vordering. Zij heeft daartoe aangevoerd dat Hakkesteegt nimmer aan [eiser] de opdracht verstrekt heeft om een kandidaat te werven en selecteren.


Beoordeling van het geschil

3.1

Het gaat in deze zaak om de vraag of er een overeenkomst tot opdracht tussen partijen tot stand is gekomen. Die vraag beantwoordt de kantonrechter ontkennend.

Op de overeenkomst van opdracht zijn de algemene regels van boek 6 titel 5 BW van toepassing. Artikel 6:217 BW bepaalt dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding daarvan. Een aanbod is een voorstel tot het sluiten van een overeenkomst, gericht tot een of meer bepaalde personen, indien voldoende bepaald en waaruit de wil van de aanbieder blijkt om in geval van aanvaarding gebonden te zijn.

Een aanvaarding is een tot de aanbieder gerichte wilsverklaring welke in beginsel in iedere vorm kan geschieden. Of de afgelegde verklaring een aanvaarding inhoudt, dient te worden bepaald aan de hand van de wilsvertrouwensleer van de artikel 3:33-35 BW.


3.2

Voor zover al geoordeeld kan worden dat de onder 1.1 geciteerde e-mail van [eiser] een aanbod inhoudt, geldt dat [eiser] tegenover de gemotiveerde betwisting van Hakkesteegt onvoldoende concrete en specifieke feiten en omstandigheden heeft gesteld die, indien bewezen, tot de conclusie zouden kunnen leiden dat Hakkesteegt het aanbod van [eiser] heeft aanvaard zodat er een overeenkomst tussen partijen is ontstaan, zodat deze stelling niet slaagt. De vordering van [eiser] wordt dan ook afgewezen.


3.3

De nevenvorderingen delen het lot van de afwijzing.


3.4

[eiser] wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Hakkesteegt bepaald op € 500,00 aan salaris voor de gemachtigde.


Beslissing

De kantonrechter:


wijst af de vorderingen van [eiser];


veroordeelt [eiser] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Hakkesteegt vastgesteld op € 500,00 aan salaris voor de gemachtigde;


verklaart dit vonnis voor zover het de veroordelingen betreft uitvoerbaar bij voorraad.


Dit vonnis is gewezen door mr. C. van Steenderen-Koornneef en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

745