Rechtbank Rotterdam, 14-01-2015 / 466034 / HA RK 14-1104


ECLI:NL:RBROT:2015:9836

Inhoudsindicatie
Verzoeker niet-ontvankelijk in het wrakingsverzoek. De rechter heeft, weliswaar nadat het wrakingsverzoek was gedaan, de vordering tot verlenging van de gevangenhouding van verzoeker afgewezen. Daarmee is de bemoeienis van de raadkamer gevangenhouding in deze zaak tegen verzoeker ten einde. De rechter kan daardoor thans niet langer worden aangemerkt als rechter die de zaak behandelt, temeer nu er overigens geen aanwijzing is dat de rechter enige verdere bemoeienis heeft met de behandeling van de strafzaak tegen verzoeker.
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Uitspraakdatum
2015-01-14
Publicatiedatum
2016-01-08
Zaaknummer
466034 / HA RK 14-1104
Procedure
Wraking
Rechtsgebied
Strafrecht; StrafprocesrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Meervoudige kamer voor wrakingszaken


Zaaknummer / rekestnummer: 10/466034 / HA RK 14-1104


Beslissing van 14 januari 2015


op het verzoek van


[naam verzoeker],

wonende te [woonplaats],

verzoeker,

advocaat mr. S.F.J. Smeets,


strekkende tot wraking van:

mr. W.H.J. Stemker Köster, rechter in de rechtbank Rotterdam, afdeling publiekrecht, team Straf II (hierna: de rechter).1Het procesverloop en de processtukken


Ter gelegenheid van het verhoor in raadkamer van 16 december 2014 heeft de rechter de vordering van de officier van justitie tot verlenging van de gevangenhouding van verzoeker behandeld. De strafzaak draagt als parketnummer 10/721004-14.


Bij gelegenheid van die behandeling in raadkamer heeft de raadsman van verzoeker wraking van de rechter verzocht. Nadien heeft de rechter de vordering tot verlenging van de gevangenhouding van verzoeker afgewezen, bij gebrek aan voldoende ernstige bezwaren.


De wrakingskamer heeft kennis genomen van het dossier met parketnummer 10/721004-14, waarin zich onder meer bevindt het proces-verbaal van het verhoor in raadkamer van

16 december 2014.


Verzoeker, de rechter en de officier van justitie zijn verwittigd van de datum waarop het wrakingsverzoek zou worden behandeld en zijn voor de zitting uitgenodigd.

De rechter heeft in zijn e-mail aan de raadsman en aan de griffier van de wrakingskamer van 16 december 2014, zijn visie op het wrakingsverzoek gegeven en meegedeeld dat hij niet ter zitting van de wrakingskamer zal verschijnen.


Ter zitting van 8 januari 2015, waar het wrakingsverzoek is behandeld, zijn verschenen mr. J.T.E. Vis namens diens kantoorgenoot mr. S.F.J. Smeets en officier van justitie mr. W.J.A. Struik. Verzoeker en de rechter zijn niet verschenen. De raadsman van verzoeker heeft het standpunt van verzoeker nader toegelicht.2Het verzoek en het verweer daartegenTer adstructie van het wrakingsverzoek heeft de raadsman van verzoeker namens verzoeker het woord gevoerd overeenkomstig de door hem overgelegde pleitnotities. De pleitnotities zijn aan deze beschikking gehecht en maken daarvan deel uit.


2.2

De rechter heeft niet in de wraking berust.

De rechter bestrijdt deels de feitelijke grondslag van het verzoek en heeft overigens te kennen gegeven dat niet sprake is van een omstandigheid die grond tot wraking kan opleveren. Daarbij is – verkort en zakelijk weergegeven – het volgende aangevoerd:

Het wrakingsverzoek is gebaseerd op de onvrede van de raadsman omtrent de ordemaatregelen die hem in raadkamer door de rechter zijn medegedeeld. Het wrakingsverzoek is gestoeld op oneigenlijke gronden.


2.3

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot afwijzing van het verzoek. Daarbij is – verkort en zakelijk weergegeven – het volgende aangevoerd:

Ik zie geen belang van verzoeker bij het wrakingsverzoek. De gang van zaken bij het verhoor is raadkamer week niet af van hetgeen gebruikelijk is bij de behandeling van een vordering tot verlenging van de gevangenhouding. Desgevraagd heb ik meegedeeld dat ik verlenging van de gevangenhouding vorderde voor 30 dagen, met het oog op de onderzoeksgrond. Hierop heeft de rechter medegedeeld dat de onderzoeksgrond reeds geschrapt was als grond voor de voorlopige hechtenis, waarna ik de vordering heb gewijzigd naar 60 dagen. Hierop heeft de raadsman het woord gekregen, waar hij gebruik van heeft gemaakt. Vervolgens heeft het openbaar ministerie nogmaals het woord gekregen waarna het laatste woord aan verzoeker was. Uit het enkele feit dat de rechter afwijzend heeft beslist op het uitdrukkelijke verzoek van de verdediging om een tweede termijn, valt geen partijdigheid af te leiden. Ik acht het wrakingsverzoek ongegrond en ik kom dan ook tot afwijzing van het wrakingsverzoek.3De ontvankelijkheid van het verzoek


3.1

Wraking is een middel ter verzekering van de onpartijdigheid van de rechter. Op grond van hetgeen is bepaald in artikel 512 Sv kan de rechter die een zaak behandelt, worden gewraakt. Het middel is derhalve toegekend aan een partij die wenst te voorkomen dat een rechter die jegens een partij een vooringenomenheid koestert, althans aan een partij die dienaangaande bestaande vrees heeft die objectief gerechtvaardigd is, (nog langer) bemoeienis met de zaak zal hebben. Dat doel kan niet meer worden bereikt als de rechter een uitspraak heeft gedaan waarmee de behandeling van de zaak is geëindigd.


3.2

De rechter heeft, weliswaar nadat het wrakingsverzoek was gedaan, de vordering tot verlenging van de gevangenhouding van verzoeker afgewezen. Daarmee is de bemoeienis van de raadkamer gevangenhouding in deze zaak tegen verzoeker ten einde. De rechter kan daardoor thans niet langer worden aangemerkt als rechter die de zaak behandelt, temeer nu er overigens geen aanwijzing is dat de rechter enige verdere bemoeienis heeft met de behandeling van de strafzaak tegen verzoeker.


3.3

Op deze grond wordt verzoeker niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoek. Hetgeen overigens is aangevoerd, behoeft daarom geen bespreking meer.4De beslissing


Verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in het verzoek tot wraking van mr. W.H.J. Stemker Köster.


Deze beslissing is gegeven door mr. A.J.P. van Essen, voorzitter, mr. A.P. Hameete en

mr. S.W. Kuip, rechters en door de voorzitter uitgesproken ter openbare terechtzitting van 14 januari 2015 in tegenwoordigheid van mr. S.A. Commandeur, griffier.

Verzonden op:

aan:

- [naam verzoeker]

- mr. S.F.J. Smeets

- mr. W.H.J. Stemker Köster

- officier van justitie mr. W.J.A. Struik