Centrale Raad van Beroep, 21-08-2009 / 08-6137 WAJONG


ECLI:NL:CRVB:2009:BJ5935

Inhoudsindicatie
Ingangsdatum WAJONG-uitkering. Geen redenen om de uitkering met verdergaande terugwerkende kracht dan is gedaan toe te kennen. Vijf-jaarsbeleid. Uit de door appellante genoemde uitspraak (LJN AG8301) volgt dat het vijf-jaarsbeleid geen zelfstandig -op gevallen als dat van appellante ziend- beleid is. Het vijf-jaarsbeleid vormt een onderdeel van het beleid regelende de datum van ingang van uitkeringen aan een als categoriaal als bijzonder geval aangemerkte groep van gehuwde vrouwen waarvan sprake is in de uitspraak van de Raad van 9 mei 1994, RSV 1994/212. Appellante kan geen rechten ontlenen aan dit beleid.
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Uitspraakdatum
2009-08-21
Publicatiedatum
2009-08-25
Zaaknummer
08-6137 WAJONG
Procedure
Hoger beroepVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

08/6137 WAJONG


Centrale Raad van Beroep


Meervoudige kamer


U I T S P R A A K


op het hoger beroep van:


[Appellante], wonende te [woonplaats] (hierna: appellante),


tegen de uitspraak van de rechtbank Arnhem van 16 september 2008, 08/377 (hierna: aangevallen uitspraak),


in het geding tussen:


appellante


en


de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: Uwv).


Datum uitspraak: 21 augustus 2009I. PROCESVERLOOP


Namens appellante heeft mr. G. van Leeuwen, werkzaam bij SRK Rechtsbijstand te Zoetermeer, hoger beroep ingesteld.


Het Uwv heeft een verweerschrift ingediend.


Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 17 april 2009. Appellante is verschenen, bijgestaan door mr. Van Leeuwen. Het Uwv was vertegenwoordigd door J. van den Elsaker.


De Raad heeft het onderzoek ter zitting geschorst.


Op 10 juli 2009 is het onderzoek ter zitting hervat. Appellante is niet verschenen. Het Uwv was vertegenwoordigd door mr. M.S. Winkel.


II. OVERWEGINGEN


1. Voor een overzicht van de feiten en omstandigheden van belang verwijst de Raad naar de aangevallen uitspraak.


2. Het Uwv heeft aan appellante per 6 april 2003 een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (WAJONG) toegekend, berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80 tot 100%.


3. De rechtbank is bij de aangevallen uitspraak – kort samengevat en voor zover hier van belang – tot het oordeel gekomen dat het Uwv zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat er geen redenen zijn om de uitkering met verdergaande terugwerkende kracht dan is gedaan toe te kennen.


4.1. Appellante heeft zich in hoger beroep beperkt tot de beroepsgrond dat de rechtbank heeft miskend dat het Uwv heeft gehandeld in strijd met het door hem gevoerde vijf-jaarsbeleid. Dat beleid komt er, naar appellante heeft gesteld, op neer dat toekenning van een uitkering niet met één jaar, maar met vijf jaar terugwerkende kracht geschiedt in die gevallen dat in het verleden een onjuiste beslissing is genomen tot beëindiging van uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Appellante heeft ter staving van haar stelling dat het Uwv het vijf-jaarsbeleid voert gewezen op de uitspraak van de Raad van 16 december 1996, LJN AG8301, waarin dit beleid is vermeld.


4.2. Het Uwv heeft in het verweerschrift en ter zitting het bestaan van een vijf-jaarsbeleid als door appellante bedoeld ontkend.


5.1. De Raad volgt appellante niet in haar standpunt. Uit de door appellante genoemde uitspraak volgt dat het vijf-jaarsbeleid geen zelfstandig op gevallen als dat van appellante ziend beleid is. Het vijf-jaarsbeleid vormt een onderdeel van het beleid regelende de datum van ingang van uitkeringen aan een als categoriaal als bijzonder geval aangemerkte groep van gehuwde vrouwen waarvan sprake is in de uitspraak van de Raad van 9 mei 1994, RSV 1994/212.


5.2. Appellante kan, nu zij niet behoort tot de groep van vrouwen bedoeld in 5.1, geen rechten ontlenen aan dit beleid.


5.3. Het hoger beroep van appellante treft mitsdien geen doel. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.


5.4. De Raad acht geen termen aanwezig om toepassing te geven aan artikel 8:75 van de Awb.


III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep,


Recht doende:


Bevestigt de aangevallen uitspraak.


Deze uitspraak is gedaan door G. van der Wiel als voorzitter en G.J.H. Doornewaard en J. Brand als leden, in tegenwoordigheid van T.J. van der Torn als griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 21 augustus 2009.


(get.) G. van der Wiel.


(get.) T.J. van der Torn.


KR