Rechtbank Midden-Nederland, 08-02-2017 / 16/700181-16 (P)


ECLI:NL:RBMNE:2017:545

Inhoudsindicatie
Een 50-jarige man uit Houten heeft zich schuldig gemaakt aan meerdere zedenmisdrijven. Hij misbruikte zijn minderjarige zoon in de periode van 2004 tot en met 2014 en maakte kinderpornografische foto’s van zijn drie kinderen. Ook had hij andere kinderporno en dierenporno in zijn bezit. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Uit de rapportages van de psycholoog en de psychiater blijkt dat de man een persoonlijkheidsstoornis heeft met borderline trekken. Hij heeft slecht zicht op zijn emoties en seksuele verlangens. De rechtbank neemt het advies van de deskundigen over en beschouwt de man als verminderd toerekeningsvatbaar. De reclassering adviseert een gedeeltelijk voorwaardelijke straf, een meldplicht, controle van computers en behandelverplichting met een toezichttermijn van minimaal 3 jaar. De rechtbank legt een andere straf op dan de officier van justitie heeft geëist. De man heeft de feiten bekend en is gemotiveerd om de behandeling voort te zetten. De rechtbank oordeelt dat het belangrijk is dat de man zich, na zijn straf, voor een lange tijd laat behandelen en begeleid wordt door de reclassering.
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Uitspraakdatum
2017-02-08
Publicatiedatum
2017-02-08
Zaaknummer
16/700181-16 (P)
Procedure
Eerste aanleg - meervoudig
Rechtsgebied
StrafrechtVindplaatsen
 • Rechtspraak.nl
Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND


Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie UtrechtParketnummer: 16/700181-16 (P)Vonnis van de meervoudige strafkamer van 8 februari 2017


in de strafzaak tegen


[verdachte] ,

geboren op [1966] te [geboorteplaats] ,

ingeschreven in de Basisregistratie Personen op het adres

[adres] , [woonplaats] ,

preventief gedetineerd in P.I. Noord Holland Noord – HvB te Zwaag1Het onderzoek ter terechtzitting


Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 4 en 25 januari 2017. De verdachte is in persoon verschenen en heeft zich ter terechtzitting laten bijstaan door mr. C.D.W. Herrings, advocaat te Tilburg.


De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie, mr. B.E.M. van de Ven, en van hetgeen verdachte en diens raadsvrouw, alsmede hetgeen de benadeelde partijen [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en diens raadsvrouw mr. M. Kubatsch naar voren hebben gebracht.2Tenlastelegging


De tenlastelegging is op de zitting van 25 januari 2017 gewijzigd.

De tenlastelegging is, met wijziging, als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:


ten aanzien van feit 1:

in de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2009 en/of 1 januari 2010 tot en met 20 september 2016 te Houten kinderporno heeft verspreid, aangeboden en verworven en in bezit heeft gehad en tot die kinderporno zich de toegang heeft verschaft door gebruikmaking van een geautomatiseerd werk en gebruikmaking van een communicatiedienst, waarvan hij een gewoonte heeft gemaakt;


ten aanzien van feit 2:

op 12 juni 2006 te Houten, meermalen, kinderporno heeft vervaardigd van (zijn dochter) [slachtoffer 3] , waarvan hij een gewoonte heeft gemaakt.


ten aanzien van feit 3:

in de periode van 16 maart 2006 tot en met 12 juni 2006 te Houten, meermalen kinderporno heeft vervaardigd van (zijn zoon) [slachtoffer 1] , waarvan hij een gewoonte heeft gemaakt.


ten aanzien van feit 4:

in de periode van 25 februari 2005 tot en met 25 oktober 2014 te Houten, meermalen kinderporno heeft vervaardigd van (zijn zoon) [slachtoffer 2] , waarvan hij een gewoonte heeft gemaakt.


ten aanzien van feit 5:

in de periode van 25 februari 2004 tot en met 24 februari 2009 te Houten met (zijn zoon) [slachtoffer 2] (jonger dan 12 jaar) ontuchtige handelingen heeft gepleegd, mede bestaand uit het seksueel binnendringen van het lichaam;


en/of


in de periode van 25 februari 2009 tot en met 24 februari 2013 te Houten met (zijn zoon) [slachtoffer 2] (tussen de 12 en 16 jaar) ontuchtige handelingen heeft gepleegd, mede bestaand uit het seksueel binnendringen van het lichaam;


en/of


in de periode van 25 februari 2013 tot en met 25 oktober 2014 te Houten met zijn minderjarige kind [slachtoffer 2] ontuchtige handelingen heeft gepleegd.


ten aanzien van feit 6:

in de periode van 1 juli 2010 tot en met 20 september 2016 te Houten, meermalen afbeeldingen in bezit heeft gehad van ontuchtige gedragingen waarbij mens en dier betrokken zijn, waarvan hij een gewoonte heeft gemaakt.3Voorvragen


De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.4De beoordeling van het bewijs


4.1

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan alle tenlastegelegde feiten. Ten aanzien van het onder feit 1 tenlastegelegde verspreiden van kinderporno verzoekt de officier van justitie verdachte partieel vrij te spreken.


4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging stelt zich op het standpunt dat ten aanzien van feit 1 niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte kinderporno heeft verspreid. Ten aanzien van feit 2, feit 3 en feit 6 stelt de verdediging zich op het standpunt dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte van de feiten een gewoonte heeft gemaakt. Ten aanzien van feit 4 voert de verdediging aan dat onvoldoende uit het dossier blijkt dat de periode is aangevangen op 25 februari 2005. De verdediging verzoekt de rechtbank uit te gaan van 25 september 2007. Voor het overige refereert de verdediging zich aan het oordeel van de rechtbank.


4.3

Het oordeel van de rechtbank


4.3.1.

Partiële vrijspraken

De rechtbank is van oordeel dat verdachte partieel dient te worden vrijgesproken van het onder feit 1 ten laste gelegde verspreiden van kinderporno, nu uit het dossier onvoldoende blijkt dat verdachte afbeeldingen met anderen heeft gedeeld. Hoewel verdachte een aantal foto’s op twitter heeft geplaatst is niet komen vast te staan of deze foto’s ook door anderen zijn of konden worden gezien dan wel ontvangen, dat wil zeggen of verdachte een open account had, of een gesloten account tot wie hij derden toegang had gegeven.


De rechtbank is met de raadsvrouw van oordeel dat ten aanzien van feit 2, 3 en 6 niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte van de feiten een gewoonte heeft gemaakt. Ten aanzien van de gemaakte afbeeldingen van [slachtoffer 3] en [slachtoffer 1] overweegt de rechtbank dat het om enkele foto’s gaat die in een korte periode gemaakt zijn. Gelet op deze kleine hoeveelheid afbeeldingen en de periode waarin deze afbeeldingen zijn gemaakt, kan niet bewezen worden dat verdachte van het maken van kinderporno ten aanzien van [slachtoffer 3] en [slachtoffer 1] een gewoonte heeft gemaakt.

Ten aanzien van de dierenporno overweegt de rechtbank dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte stelselmatig dierenporno heeft gedownload. Verdachte heeft verklaard dat de dierenporno gezamenlijk met andere porno door hem werd gedownload. De gedownloade collecties bevatten niet steeds dierenporno, daar zocht verdachte ook niet op. Als hij ontdekte dat er dierenporno bij zat, verwijderde verdachte dit. Derhalve kan niet bewezen worden dat verdachte van het in bezit hebben van dierenporno een gewoonte heeft gemaakt.

De rechtbank zal verdachte partieel vrijspreken van het onder feit 2, feit 3 en feit 6 tenlastegelegde gewoonte maken.


De rechtbank is ten aanzien van de ten laste gelegde periode onder feit 4 met de raadsvrouw van oordeel dat onvoldoende uit het dossier blijkt dat het vervaardingen van kinderporno is aangevangen op 25 februari 2005. Uit het dossier komt naar voren dat de eerste gevonden creatiedatum 25 september 2007 betreft. De rechtbank zal daarom de periode van 25 september 2007 tot 25 oktober 2014 als uitgangspunt nemen en verdachte voor de overige periode partieel vrijspreken.


4.3.2.

De feiten en omstandigheden


Ten aanzien van feit 1:

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan. Verdachte heeft dit feit bekend en de verdediging heeft geen vrijspraak bepleit. Onder deze omstandigheden zal de rechtbank met toepassing van artikel 359, derde lid, laatste volzin, van het Wetboek van Strafvordering -voor zover zij dit feit bewezen acht- volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen:

- de beschrijving van het kinderpornografisch materiaal;

- de eigen waarneming van de rechtbank ter zitting wat betreft de gedragingen te zien op afbeelding 12 genoemd op de tenlastelegging;

- de bekennende verklaring van verdachte.


Ten aanzien van feit 2:

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan. Verdachte heeft dit feit bekend en de verdediging heeft geen vrijspraak bepleit. Onder deze omstandigheden zal de rechtbank met toepassing van artikel 359, derde lid, laatste volzin, van het Wetboek van Strafvordering -voor zover zij dit feit bewezen acht- volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen:

- de beschrijving van het kinderpornografisch materiaal;

- de eigen waarneming van de rechtbank ter zitting wat betreft de gedragingen te zien op afbeeldingen CY04 en CY05 genoemd op de tenlastelegging;

- de bekennende verklaring van verdachte.


Ten aanzien van feit 3:

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan. Verdachte heeft dit feit bekend en de verdediging heeft geen vrijspraak bepleit. Onder deze omstandigheden zal de rechtbank met toepassing van artikel 359, derde lid, laatste volzin, van het Wetboek van Strafvordering -voor zover zij dit feit bewezen acht- volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen:

- de beschrijving van het kinderpornografisch materiaal;

- de eigen waarneming van de rechtbank ter zitting wat betreft de gedragingen te zien op afbeeldingen JE01 en JE04 genoemd op de tenlastelegging;

- de bekennende verklaring van verdachte.


Ten aanzien van feit 4:

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan. Verdachte heeft dit feit bekend en de verdediging heeft geen vrijspraak bepleit. Onder deze omstandigheden zal de rechtbank met toepassing van artikel 359, derde lid, laatste volzin, van het Wetboek van Strafvordering -voor zover zij dit feit bewezen acht- volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen:

- de beschrijving van het kinderpornografisch materiaal;

- de eigen waarneming van de rechtbank ter zitting wat betreft de gedragingen te zien op afbeeldingen 3, 4, 29 en 30 genoemd op de tenlastelegging;

- de bekennende verklaring van verdachte.


Ten aanzien van feit 5

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan. Verdachte heeft dit feit bekend en de verdediging heeft geen vrijspraak bepleit. Onder deze omstandigheden zal de rechtbank met toepassing van artikel 359, derde lid, laatste volzin, van het Wetboek van Strafvordering -voor zover zij dit feit bewezen acht- volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen:

- de beschrijvingen van het kinderpornografisch materiaal;

- de bekennende verklaring van verdachte.


Ten aanzien van feit 6:

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan. Verdachte heeft dit feit bekend en de verdediging heeft geen vrijspraak bepleit. Onder deze omstandigheden zal de rechtbank met toepassing van artikel 359, derde lid, laatste volzin, van het Wetboek van Strafvordering -voor zover zij dit feit bewezen acht- volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen:

- de beschrijving van het dierenpornografisch materiaal;

- de bekennende verklaring van verdachte.5Bewezenverklaring


De rechtbank acht op grond van de in rubriek 4.3 genoemde bewijsmiddelen bewezen dat verdachte


ten aanzien van feit 1:

op tijdstippen in of omstreeks de periode van

a. a) 1 januari 2004 tot en met 31 december 2009 en

b) 1 januari 2010 tot en met 20 september 2016


te Houten, meermalen, afbeeldingen te weten foto’s en films van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft


a. a) in bezit heeft gehad en

b) verworven en in bezit heeft gehad en zich door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang tot die afbeeldingen heeft verschaft,


welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:


het met de penis en (een) vinger(s)/hand oraal, vaginaal en anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt;

(fotonummer 3 en 17 en 1 en 10 en 12 uit Toonmap (20161024.1000.9848.BEV))


en


het met de penis anaal penetreren van het lichaam van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt;

(fotonummer 12 uit Toonmap (20161024.1000.9848.BEV))


en


het met de mond/tong aanraken van het geslachtsdeel, de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt;

(fotonummer 6 en 2 uit Toonmap (20161024.1000.9848.BEV))


en


het met de vingers/hand en de mond/tong aanraken van het geslachtsdeel van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt;

(fotonummer 16 en 7 uit Toonmap (20161024.1000.9848.BEV))


en


het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of in een (erotisch getinte en/of sadomasochistische) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto’s en/of films nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden, (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling;

(fotonummer 15 en 14 en 24 en 4 en 13 en 5 en 22 en 8 uit Toonmap (20161024.1000.9848.BEV))


en


het zichtbaar maken van sperma en/of ejaculeren op het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt;

(fotonummer 9 uit Toonmap (20161024.1000.9848.BEV))


en


het houden van een (stijve) penis (dicht) bij/naast het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling;

(fotonummer 11 uit Toonmap (20161024.1000.9848.BEV))


en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.


ten aanzien van feit 2:

op 12 juni 2006 te Houten, meermalen, afbeeldingen, te weten foto’s van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, te weten [slachtoffer 3] , geboren op [1989] is betrokken heeft vervaardigd, welke seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven – bestonden uit:


het gedeeltelijk naakt poseren door die [slachtoffer 3] , waarbij door het camerastandpunt en de wijze van kleden van die [slachtoffer 3] , en de uitsnede van de foto’s nadrukkelijk de billen van die [slachtoffer 3] in beeld gebracht worden, waarbij de afbeelding aldus telkens strekt tot seksuele prikkeling.

(Fotonummer CY04 en CY05 van BIJLAGE Foto’s [slachtoffer 3] en [slachtoffer 1] pag. 2 van 4)


ten aanzien van feit 3:

op tijdstippen in de periode van 16 maart 2006 tot en met 12 juni 2006 te Houten, meermalen afbeeldingen, te weten foto‘s van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, te weten [slachtoffer 1] , geboren op [1991] is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft vervaardigd, welke seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven – bestonden uit:


het geheel of gedeeltelijk naakt poseren door die [slachtoffer 1] , waarbij door het camerastandpunt en de uitsnede van de foto’s nadrukkelijk het ontblote geslachtsdeel van die [slachtoffer 1] in beeld gebracht worden, waarbij de afbeelding aldus telkens strekt tot seksuele prikkeling.

(fotonummer JE01 en JE04 van BIJLAGE Foto’s [slachtoffer 3] en [slachtoffer 1] pag. 3 van 4)


ten aanzien van feit 4:

op tijdstippen in de periode van 25 september 2007 tot en met 25 oktober 2014 te Houten, meermalen, telkens afbeeldingen, te weten foto‘s van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, te weten [slachtoffer 2] , geboren op [1997] is betrokken, heeft vervaardigd, welke seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven – bestonden uit:


het met de penis oraal penetreren van het lichaam van die [slachtoffer 2] ;

(foto 5 van Fotomap behorende bij proces-verbaal nummer 20160906.0927.9848.BEV pag. 2 van 16)


en


het met de penis oraal penetreren van het lichaam van een ander persoon door die [slachtoffer 2] ; (foto 29 van Fotomap behorende bij proces-verbaal nummer 20160906.0927.9848.BEV pag. 10 van 16)


en


het met een hand en de mond/tong aanraken van het geslachtsdeel van die [slachtoffer 2] ;

(foto 30 van Fotomap behorende bij proces-verbaal nummer 20160906.0927.9848.BEV pag. 10 van 16)


en


het met de hand aanraken van het geslachtsdeel van een ander persoon door die [slachtoffer 2] ;

(foto 17 van Fotomap behorende bij proces-verbaal nummer 20160906.0927.9848.BEV pag. 6 van 16)


en


het geheel of gedeeltelijk naakt poseren door die [slachtoffer 2] , waarbij door het camerastandpunt en de wijze van kleden van die [slachtoffer 2] en de uitsnede van de foto’s nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel en billen van die [slachtoffer 2] in beeld gebracht worden,

waarbij de afbeelding aldus telkens strekt tot seksuele prikkeling;

(foto 3 van Fotomap behorende bij proces-verbaal nummer 20160906.0927.9848.BEV pag. 1 van 16 en;

foto 4 van Fotomap behorende bij proces-verbaal nummer 20160906.0927.9848.BEV pag. 2 van 16 en;

foto 25 van Fotomap behorende bij proces-verbaal nummer 20160906.0927.9848.BEV pag. 9 van 16 en;

foto 38 van Fotomap behorende bij proces-verbaal nummer 20160906.0927.9848.BEV pag. 13 van 16)


en


het houden van een (stijve) penis dicht bij het lichaam van die [slachtoffer 2] , waarbij de afbeelding strekt tot seksuele prikkeling;

(foto 39 van Fotomap behorende bij proces-verbaal nummer 20160906.0927.9848.BEV pag. 13 van 16)


en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;


ten aanzien van feit 5

op tijdstippen gelegen in de periode van 25 februari 2004 tot en met 24 februari 2009 te Houten, met [slachtoffer 2] , die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, handelingen heeft gepleegd die hebben bestaan uit of mede hebben bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, immers heeft hij, verdachte, (telkens)

- zijn penis in de mond van die [slachtoffer 2] gebracht en/of geduwd en/of gehouden (terwijl die [slachtoffer 2] geblinddoekt is) en

- de penis van die [slachtoffer 2] betast en

- zich door die [slachtoffer 2] laten betasten aan zijn ontblote penis


en


hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 25 februari 2009 tot en met 24 februari 2013 te Houten, in elk geval in Nederland met [slachtoffer 2] , die de leeftijd van twaalf, maar nog niet die van zestien jaren bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd die hebben bestaan uit of mede hebben bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam immers heeft hij, verdachte, (telkens)

- zijn penis in de mond van die [slachtoffer 2] gebracht en/of geduwd en/of gehouden en

- zijn penis in/tegen de anus van die [slachtoffer 2] gebracht en/of gehouden en

- zich door die [slachtoffer 2] laten betasten aan zijn ontblote penis en

- de penis van die [slachtoffer 2] betast en in mond genomen en

- die [slachtoffer 2] (seksueel) vastgebonden en/of geblinddoekt


en


hij op een of meer tijdstippen gelegen of omstreeks de periode van 25 februari 2013 tot en met 25 oktober 2014 te Houten, in elk geval in Nederland ontucht heeft gepleegd met zijn minderjarig kind [slachtoffer 2] immers heeft hij, verdachte, (telkens)

- die [slachtoffer 2] (seksueel) vastgebonden en/of geblinddoekt.


ten aanzien van feit 6:

op tijdstippen in de periode van 1 juli 2010 tot en met 20 september 2016 te Houten, meermalen, films van ontuchtige gedragingen, waarbij (telkens) een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, in bezit heeft gehad, welke ontuchtige handelingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:


het door een dier vaginaal penetreren van een volwassen persoon

(foto-set 4 van Bijlage Dierenpornografie pag. 3 van 3)


en


het door een volwassen persoon met de penis en/of (een) vinger(s)/ hand anaal penetreren van een dier

(foto-set 4 van Bijlage Dierenpornografie pag. 3 van 3)


en


het door een dier likken, van het geslachtsdeel en/of de billen van een volwassen persoon

(fotonummer 1 en 2 van Bijlage Dierenpornografie pag. 1 van 3)


en


het door een volwassen persoon likken, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een dier

(foto-set 3 van Bijlage Dierenpornografie pag. 2 van 3)


Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.6De strafbaarheid van de feiten


De bewezen geachte feiten zijn volgens de wet strafbaar als:


ten aanzien van feit 1:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verwerven, in bezit hebben en zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt.


ten aanzien van feit 2 en feit 3:

telkens: een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen, meermalen gepleegd.


ten aanzien feit 4:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt.


ten aanzien van feit 5:

met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd;


en


met iemand die de leeftijd van twaalf jaren, maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd;


en


ontucht plegen met zijn minderjarig kind;


ten aanzien van feit 6:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.


Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.7De strafbaarheid van verdachte


De rechtbank heeft kennis genomen van de Pro Justitia rapportages betreffende verdachte, van 23 november 2016, opgemaakt door J. Vreugdenhil, psychiater, en H. Scharft, GZ-psycholoog.

De psychiater stelt – kort samengevat – dat bij verdachte sprake is van ziekelijke stoornissen in de zin van parafilie NAO met als differentiaaldiagnose pedofilie van het niet-exclusieve type en een dysthyme stoornis en een gebrekkige ontwikkeling, een persoonlijkheidsstoornis NAO met dwangmatige, afhankelijke en borderline trekken. De ziekelijke stoornissen en de gebrekkige ontwikkeling waren ook aanwezig ten tijde van het tenlastegelegde, omdat het gaat om in de persoonlijkheid verankerde, chronische stoornissen. De parafilie en de persoonlijkheidsstoornis hebben betrokkenes gedragskeuzes en gedragingen ten tijde van het ten laste gelegde beïnvloed. Pedoseksuele en andere aberrante seksuele gevoelens lijken volledig afgesplitst van de persoonlijkheid, passend bij de meer algemene coping van betrokkene, waarbij hij geneigd is om moeilijke gevoelens te ontkennen en een positief beeld van zichzelf te blijven ophouden. Hierdoor lijkt hij seksuele drang niet als zodanig te herkennen en kan hij deze dientengevolge minder goed reguleren. Hierdoor heeft hij een verminderde keuzevrijheid gehad. Op grond hiervan wordt geadviseerd om betrokkene het tenlastegelegde verminderd toe te rekenen.

De psycholoog stelt – kort samengevat – dat verdachte lijdende is aan een ziekelijke stoornis in de vorm van een parafilie niet anderszins omschreven en een dysthyme stoornis. Daarnaast is er een gebrekkige ontwikkeling in de vorm van een persoonlijkheidsstoornis met obsessief-compulsieve, afhankelijke en borderline trekken. De parafilie en persoonlijkheidsstoornis waren aanwezig ten tijde van het plegen van de ten laste gelegde feiten. De dysthyme stoornis was de laatste zes jaar aanwezig. Betrokkene heeft een beperkt zicht op zijn emoties en zijn seksuele verlangens. Doordat hij dit niet goed bij zichzelf herkent, is er sprake van enige vermindering van het vermogen om zijn seksuele verlangens te reguleren. De controle over het delictgedrag was wat verminderd. Geadviseerd wordt om betrokkene het tenlastegelegde in verminderde mate toe te rekenen.


De rechtbank maakt de conclusies van voornoemde deskundigen tot de hare en zal verdachte als verminderd toerekeningsvatbaar beschouwen.


Er is anderszins geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.8Motivering van de straffen en maatregelen


8.1

De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor de door haar van justitie bewezen geachte feiten zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaren, met aftrek van voorarrest. De officier van justitie stelt dat in het kader van de voorwaardelijke invrijheidstelling de door de reclassering geadviseerde voorwaarden kunnen worden opgelegd.


8.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft aangevoerd dat verdachte schuldgevoelens heeft ten aanzien van wat hij heeft gedaan en bij zijn kinderen heeft aangericht. Verdachte heeft een persoonlijkheidsstoornis en wil in dat kader graag behandeling ondergaan bij De Waag. Ook de deskundigen adviseren een behandeling. Indien verdachte voor een langere tijd in detentie zou komen dan wordt het gezin kapot gemaakt. Verdachte verliest dan ook zijn baan. Het is van belang dat verdachte op een verantwoorde wijze mee gaat draaien in de maatschappij. Een lange detentie kan alles doorbreken. Het sociale verband is nodig als beschermende factor. De verdediging verzoekt de rechtbank de geëiste gevangenisstraf aanzienlijk te matigen met oplegging van een voorwaardelijk strafdeel en de bijzondere voorwaarden zoals door de reclassering zijn geadviseerd.


8.3

Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken. De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

Ernst van de feiten

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan meerdere misdrijven tegen de zeden.

Verdachte heeft zich onder meer schuldig gemaakt aan ontuchtige handeling met zijn minderjarige zoon [slachtoffer 2] over een periode van ruim tien jaren. De eerste ontuchtige handelingen vonden plaats toen [slachtoffer 2] pas 7 jaar oud was. Verdachte heeft met zijn handelen een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van [slachtoffer 2] en diens (seksuele) ontwikkeling hierdoor potentieel ernstig verstoord. De ervaring leert dat slachtoffers van incest nog lange tijd de negatieve gevolgen hiervan ondervinden. Dat [slachtoffer 2] momenteel te lijden heeft onder de gevolgen van het misbruik blijkt ook uit de, door de raadsvrouw van [slachtoffer 2] overhandigde, verklaring van de huisarts waaruit blijkt dat [slachtoffer 2] doorverwezen is naar een psychotherapeut. Verdachte heeft aldus op een uiterst kwalijke wijze het vertrouwen dat zijn zoon in hem had mogen stellen ernstig geschonden en zijn eigen gevoelens voortdurend laten prevaleren boven die van zijn zoon. De rechtbank neemt het verdachte zeer kwalijk dat hij niet gehandeld heeft zoals een goed ouder betaamt.


Daarnaast heeft verdachte van zijn drie kinderen kinderporno vervaardigd en gedurende een lange periode een groot aantal kinder- en dierenpornografische foto’s en films in zijn bezit gehad. Verdachte zocht bewust naar kinderpornografisch materiaal. Dit is buitengewoon verwerpelijk, met name omdat bij de vervaardiging van deze afbeeldingen kinderen seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. In veel gevallen lopen de kinderen die hieraan bloot gesteld worden grote psychische schade op, die ook vele jaren later nog diepe sporen nalaat. Voor een effectieve bestrijding van kinder- en dierenporno is het noodzakelijk om niet alleen degenen aan te pakken die deze porno vervaardingen en verspreiden, maar ook degenen die deze porno bezitten, omdat de verwerving ervan, de handel en dus ook de vervaardiging ervan in stand houdt.


Voornoemde feiten veroorzaken naast direct leed en verdriet bij de slachtoffers en hun naasten ook sterke gevoelens van afschuw en verontwaardiging in de samenleving.


Persoon van verdachte

Wat betreft de persoon van verdachte heeft de rechtbank gelet op de inhoud van een verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie van 28 oktober 2016, waaruit blijkt dat hij niet eerder veroordeeld is. De rechtbank weegt dit in het voordeel van verdachte mee.


Daarnaast heeft de rechtbank kennis genomen van voornoemde Pro Justitia rapportages. De psychiater stelt dat het recidiverisico op een soortgelijk delict, zonder behandeling, als matig wordt ingeschat. Een ambulante psychotherapeutische behandeling bij een instelling als De Waag te Utrecht wordt geadviseerd. Betrokkene heeft er al twee intakegesprekken gehad bij de heer Van Schooten, klinisch psycholoog, die onder meer gespecialiseerd is in de ambulante behandeling van zedendelinquenten. Het is van belang dat er in de behandeling een duidelijker beeld wordt verkregen van de seksualiteit en de persoonlijkheid van betrokkene. De behandeling, waarbij deels ook de kinderen van betrokkene uitgenodigd kunnen worden, kan onder andere bestaan uit emotie- en impulsregulatietraining, herstructurering van disfunctionele cognities, vergroten van slachtofferempathie en aandacht voor terugvalpreventie. Daarnaast kunnen, als betrokkene daartoe in staat blijkt, ook inzichtgevende interventies worden aangeboden met als doel dat betrokkene meer zicht krijgt op zijn seksuele gevoelens en die dan minder hoeft af te splitsen, waardoor hij er meer controle over kan krijgen. Aanbevolen wordt om ook een psychiater bij de behandeling van betrokkene te betrekken om hem zo nodig passende medicatie voor te schrijven en het effect en de bijwerkingen te controleren.

De psycholoog stelt dat bij het wegvallen van beschermende factoren het recidiverisico (met name voor het bekijken van kinderporno) toeneemt. Geadviseerd wordt om betrokkene bijzondere voorwaarden op te leggen bij een (deels) voorwaardelijke straf met als voorwaarden dat hij zich houdt aan de aanwijzingen van de reclassering en meewerkt aan ambulante behandeling bij een ambulante forensisch psychiatrische instelling.

De rechtbank neemt deze rapportages mee in haar overweging.


Voorts heeft de rechtbank gelet op het de verdachte betreffende reclasseringsrapport van Reclassering Nederland van 15 december 2016, opgemaakt door M.C. de Vries, reclasseringswerker. Uit het reclasseringsrapport blijkt dat het van belang is dat verdachte begeleid wordt bij de praktische problemen waar hij mogelijk na zijn detentie mee geconfronteerd zal gaan worden. Om die reden zullen COSA-cirkels opgezet worden. De centrale doelstelling van die behandeling is het voorkomen van recidive door enerzijds praktische en mentale ondersteuning te bieden en te voorkomen dat de zedendader sociaal geïsoleerd raakt en anderzijds het doen en laten van hem te monitoren. Verdachte is gemotiveerd om hier aan deel te nemen. Deze behandeling kan enkel in een vrijwillig kader plaatsvinden. De behandeling bij De Waag zal worden gevolgd en indien noodzakelijk bijgestuurd. Het recidiverisico wordt geschat als laag/gemiddeld. Gezien verdachtes stiptheid en zijn gemotiveerdheid voor begeleiding door de reclassering en behandeling bij De Waag, schat de reclassering het risico op onttrekken aan voorwaarden laag in. Geadviseerd wordt om een gedeeltelijke voorwaardelijke straf op te leggen met een meldplicht, controle van computers en een behandelverplichting. Daarnaast adviseert de reclassering om een toezichttermijn van minimaal 3 jaar op te leggen.

De rechtbank neemt dit advies mee in haar overweging.


De op te leggen straf

De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

De rechtbank weegt in het voordeel van verdachte mee dat hij de bewezenverklaarde feiten heeft erkend en zich uit eigen beweging heeft aangemeld bij De Waag en bereid is om de aangevangen behandeling voort te zetten. Bovendien weegt de rechtbank in strafverminderende zin mee dat verdachte als verminderd toerekeningsvatbaar kan worden beschouwd. De rechtbank weegt in het nadeel van verdachte mee dat het om zeer ernstige feiten gaat, in het bijzonder de ontuchtige handelingen met zijn jongste zoon over een zeer lange periode.


Naar het oordeel van de rechtbank kan gelet op de ernst van de feiten niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming voor een lange duur. De rechtbank zal – anders dan door de officier van justitie geëist – een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren opleggen met daarin begrepen een voorwaardelijk strafdeel van 1 jaar. De rechtbank acht het van belang dat verdachte zich gedurende lange tijd laat begeleiden door de reclassering en zich laat behandelen voor zijn stoornis. De rechtbank zal hiertoe de bijzondere voorwaarden, zoals geadviseerd door de reclassering, aan het voorwaardelijk deel van de op te leggen gevangenisstraf verbinden, met een proeftijd van drie jaren.


De rechtbank realiseert zich dat het opgelegde voorwaardelijke strafdeel korter is dan een eventuele voorwaardelijke invrijheidsstelling bij een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaren, maar heeft bewust een voorwaardelijk strafdeel opgelegd, omdat zij het van belang acht dat verdachte behandeling ondergaat, aan een lange proeftijd gebonden wordt, en het feit op zichzelf genomen een daadwerkelijke vrijheidsbeneming voor de duur van drie jaren rechtvaardigt.9Het beslag


9.1

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft ter terechtzitting een beslaglijst overgelegd en

heeft verbeurdverklaring gevorderd van het ‘video 8 bandje’ met KVI-nummer 1793680 (sinnummer AAGC2653NL). De officier van justitie heeft onttrekking aan het verkeer gevorderd van de HP computer (AAJL2781NL), twee harddisks (AAJL2780NL en AAJL2777NL), een Toshiba laptop (AAGC2710NL), een Acer telefoon (AAGC2703NL) en een Packard Bell computer (AAGC2708NL). Ten aanzien van de overige goederen op de beslaglijst vordert de officier van justitie teruggave aan de verdachte.


9.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft geen verweer gevoerd met betrekking tot het beslag.


9.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank stelt vast dat de op de beslaglijst aangeduide goederen onder verdachte in beslag zijn genomen.


De rechtbank zal de in beslag genomen voorwerpen die aan verdachte toebehoren onttrekken aan het verkeer, te weten:

 • - Video 8 bandje (AAGC2653NL);
 • - HP computer (AAJL2781NL;
 • - harddisk (AAJL2780NL);
 • - harddisk (AAJL2777NL);
 • - Toshiba laptop (AAGC2710NL);
 • - Acer telefoon (AAGC2703NL);
 • - Packard Bell computer (AAGC2708NL),

Deze voorwerpen zijn van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang. De voorwerpen zijn bij gelegenheid van het onderzoek naar de door verdachte begane feiten aangetroffen.


De rechtbank zal teruggave gelasten aan verdachte van de in beslag genomen voorwerpen, te weten:


Goednummer KVI nummer Soort goed Sinnummer
16-4458-003 1758368 Harddisk Western Digital AAJL2779NL
16-4458-004 1758370 Harddisk Western Digital AAJL2778NL
16-4458-006 1758375 Harddisk merkloos AAJL2776NL
16-4458-007 1758376 USB-stick merkloos AAJL2775NL
16-4458-008 1758379 USB-stick E en S AAJL2900NL
16-4458-009 1758382 USB-stick merkloos AAJL2901NL
16-4458-010 1758385 USB-stick Agro Vent AAJL2902NL
16-4458-011 1758386 USB-stick Camfil AAJL2903NL
16-4458-012 1758387 USB-stick merkloos AAJL2904NL
16-4458-013 1758389 USB-stick Asito AAJL2905NL
16-4458-014 1758390 USB-stick Timing AAJL2906NL
16-4458-015 1758393 Geheugenkaart Sandisk AAJL2907NL
16-4458-016 1758394 Geheugenkaart Kingston AAJL2908NL
16-4458-017 1758395 Geheugenkaart Apacer AAJL2909NL
16-4458-018 1758400 Geheugenkaart merkloos AAJL2910NL
16-4458-019 1758412 Geheugenkaart Sandisk AAJL2911NL
16-4660-001 1793595 Telefoon Galaxy S6 AAGC2709NL
16-4660-003 1793599 USB-stick Wereldhave AAGC2704NL
16-4660-004 1793603 Optical-disk Sony DBD AAGC2649NL
16-4660-006 1793618 Harddisk AAGC2707NL
16-4660-007 1793710 Harddisk AAGC2648NL
16-4660-008 1793707 Harddisk AAGC2647NL
16-4660-009 1793695 Harddisk AAGC2646NL
16-4660-010 1793617 Harddisk AAGC2706NL
16-4660-012 1793637 Telefoon Huawei AAGC2645NL
1793590 Tablet AAGC2711NL
1793628 Videoband TDK AAGC2705NL
1793676 Video 8 bandje AAGC2644NL
1793678 Video 8 bandje AAGC2650NL
1793686 Video 8 bandje AAGC2652NL
1793688 Video 8 bandje AAGC2651NL


10Toepasselijke wettelijke voorschriften


De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 36b, 36c, 36d, 57, 240b, 244, 245, 249 en 254a van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.11Beslissing


De rechtbank:


Bewezenverklaring

Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld.


Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.


Het bewezen verklaarde levert op:


ten aanzien van feit 1:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verwerven, in bezit hebben en zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt.


ten aanzien van feit 2 en feit 3:

telkens: een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen, meermalen gepleegd.

ten aanzien feit 4:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt.


ten aanzien van feit 5:

met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd;


en


met iemand die de leeftijd van twaalf jaren, maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd;


en


ontucht plegen met zijn minderjarig kind;


ten aanzien van feit 6:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.


Strafbaarheid

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte daarvoor strafbaar.


Strafoplegging

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 4 jaren.

Beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden.


Bepaalt dat een gedeelte, te weten 1 jaar, van deze gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten.


De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd van 3 (drie) jaren navolgende (bijzondere) voorwaarden niet is nagekomen:


Algemene voorwaarden dat de veroordeelde:

 • - zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;
 • - ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;
 • - medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

Bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:

 • - zich na zijn vrijlating binnen drie werkdagen meldt bij Reclassering Nederland, regio Midden Noord, op het adres: Vivaldiplantsoen 200, 3533 JE Utrecht (telefoonnummer; 088-8041101). Veroordeelde houdt zich aan de afspraken en aanwijzingen van de reclassering, zo lang als de reclassering dat nodig acht;
 • - zich onthoudt van gedragingen binnen een internetomgeving, waardoor voorzienbaar kinder- of dierenpornografisch materiaal kan worden gezien of verkregen;
 • - verplicht meewerkt aan een vervolgbehandeling bij de GGZ/De Waag of soortgelijke instelling voor forensische psychiatrie om een daderbehandeling voor plegers van seksuele delicten te ondergaan en het eerder ingezette psychotherapeutische behandel-contact voor te zetten. Daarnaast dient veroordeelde mee te werken aan systeemtherapie indien zijn kinderen daarvoor openstaan.

Geeft opdracht aan Reclassering Nederland om toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden, wat betreft voorwaarde 3 zo nodig door controle van gegevensdragers en communicatiemiddelen van veroordeelde met gebruikmaking van specifiek kinder- en dierenprornografische zoektermen, en geeft opdracht de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.


Beslissingen ten aanzien van het beslag

verklaart de volgende voorwerpen onttrokken aan het verkeer:

 • - Video 8 bandje (AAGC2653NL);
 • - HP computer (AAJL2781NL;
 • - harddisk (AAJL2780NL);
 • - harddisk (AAJL2777NL);
 • - Toshiba laptop (AAGC2710NL);
 • - Acer telefoon (AAGC2703NL);
 • - Packard Bell computer (AAGC2708NL).

gelast de teruggave aan verdachte van de volgende voorwerpen:


Goednummer KVI nummer Soort goed Sinnummer
16-4458-003 1758368 Harddisk Western Digital AAJL2779NL
16-4458-004 1758370 Harddisk Western Digital AAJL2778NL
16-4458-006 1758375 Harddisk merkloos AAJL2776NL
16-4458-007 1758376 USB-stick merkloos AAJL2775NL
16-4458-008 1758379 USB-stick E en S AAJL2900NL
16-4458-009 1758382 USB-stick merkloos AAJL2901NL
16-4458-010 1758385 USB-stick Agro Vent AAJL2902NL
16-4458-011 1758386 USB-stick Camfil AAJL2903NL
16-4458-012 1758387 USB-stick merkloos AAJL2904NL
16-4458-013 1758389 USB-stick Asito AAJL2905NL
16-4458-014 1758390 USB-stick Timing AAJL2906NL
16-4458-015 1758393 Geheugenkaart Sandisk AAJL2907NL
16-4458-016 1758394 Geheugenkaart Kingston AAJL2908NL
16-4458-017 1758395 Geheugenkaart Apacer AAJL2909NL
16-4458-018 1758400 Geheugenkaart merkloos AAJL2910NL
16-4458-019 1758412 Geheugenkaart Sandisk AAJL2911NL
16-4660-001 1793595 Telefoon Galaxy S6 AAGC2709NL
16-4660-003 1793599 USB-stick Wereldhave AAGC2704NL
16-4660-004 1793603 Optical-disk Sony DBD AAGC2649NL
16-4660-006 1793618 Harddisk AAGC2707NL
16-4660-007 1793710 Harddisk AAGC2648NL
16-4660-008 1793707 Harddisk AAGC2647NL
16-4660-009 1793695 Harddisk AAGC2646NL
16-4660-010 1793617 Harddisk AAGC2706NL
16-4660-012 1793637 Telefoon Huawei AAGC2645NL
1793590 Tablet AAGC2711NL
1793628 Videoband TDK AAGC2705NL
1793676 Video 8 bandje AAGC2644NL
1793678 Video 8 bandje AAGC2650NL
1793686 Video 8 bandje AAGC2652NL
1793688 Video 8 bandje AAGC2651NL


Dit vonnis is gewezen door

mr. J.W. Frieling, voorzitter,

mrs. G.A. Bos en J.G. van Ommeren, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. I. Völkers, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 8 februari 2016.


De griffier is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.


BIJLAGE : De tenlastelegging


Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt, na wijziging van de tenlastelegging, die hierna cursief is weergegeven, ten laste gelegd dat:


Feit 1:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van

a. a) 1 januari 2004 tot en met 31 december 2009 en/of

b) 1 januari 2010 tot en met 20 september 2016


te Houten, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal, telkens afbeeldingen te weten (een) foto(‘s) en/of (een) film(s) en/of gegevensdragers, bevattende afbeeldingen,


van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft


a. a) verspreid en/of in bezit heeft gehad en/of

b) verspreid en/of aangeboden en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang tot die afbeelding(en) heeft verschaft,


welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:


het met de/een penis en/of (een) vinger(s)/hand oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(fotonummer 3 en/of 17 en/of 1 en/of 10 en/of 12 uit Toonmap (20161024.1000.9848.BEV))


en/of


het met de/een penis en/of (een) penis anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(fotonummer 12 uit Toonmap (20161024.1000.9848.BEV))


en/of


het met de/een mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(fotonummer 6 en/of 2 uit Toonmap (20161024.1000.9848.BEV))


en/of


het met de/een vinger(s)/hand en/of de mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(fotonummer 16 en/of 7 uit Toonmap (20161024.1000.9848.BEV))


en/of


het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of in een (erotisch getinte en/of sadomasochistische) houding

(op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto’s en/of films nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(fotonummer 15 en/of 14 en/of 24 en/of 4 en/of 13 en/of 5 en/of 22 en/of 8 uit Toonmap (20161024.1000.9848.BEV))


en/of


het zichtbaar maken van sperma en/of ejaculeren op het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(fotonummer 9 uit Toonmap (20161024.1000.9848.BEV))


en/of


het houden van een (stijve) penis (dicht) bij/naast het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(fotonummer 11 uit Toonmap (20161024.1000.9848.BEV))


en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;


(art. 240b lid 1 en 2 Wetboek van Strafrecht)Feit 2:

hij op of omstreeks 12 juni 2006 te Houten, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal telkens afbeeldingen, te weten (een) foto(’s) – en/of gegevensdragers, bevattende afbeeldingen


van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, te weten [slachtoffer 3] , geboren op [1989] is betrokken of schijnbaar is betrokken,


heeft vervaardigd,


welke seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven – bestonden uit:


het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door die [slachtoffer 3] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij die [slachtoffer 3] , althans deze persoon gekleed is en/of poseert in een omgeving en/of in een (erotisch getinte) houding

(op een wijze) die niet bij haar leeftijd past/passen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die [slachtoffer 3] , althans deze persoon en/of de uitsnede van de foto’s nadrukkelijk de billen van die [slachtoffer 3] , althans deze persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(Fotonummer CY04 en/of CY05 van BIJLAGE Foto’s [slachtoffer 3] en [slachtoffer 1] pag. 2 van 4)


en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;


(art. 240b lid 1 en 2 Wetboek van Strafrecht)Feit 3:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 16 maart 2006 tot en met 12 juni 2006 te Houten, althans in Nederland, meermalen althans telkens afbeeldingen, te weten (een) foto(‘s) en/of gegevensdragers, bevattende afbeeldingen


van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, te weten [slachtoffer 1] , geboren op [1991] is betrokken of schijnbaar is betrokken,


heeft vervaardigd,


welke seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven – bestonden uit:


het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door die [slachtoffer 1] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij die [slachtoffer 1] , althans deze persoon poseert in een omgeving en/of in een (erotisch getinte) houding

(op een wijze) die niet bij zijn leeftijd past/passen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose van die [slachtoffer 1] , althans deze persoon en/of de uitsnede van de foto’s nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel en/of billen van die [slachtoffer 1] , althans deze persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(fotonummer JE01 en/of JE04 van BIJLAGE Foto’s [slachtoffer 3] en [slachtoffer 1] pag. 3 van 4)


en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;


(art. 240b lid 1 en 2 Wetboek van Strafrecht)Feit 4:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 25 februari 2005 tot en met 25 oktober 2014 te Houten, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal, telkens afbeeldingen, te weten (een) foto(‘s) en/of (een) film(s) en/of gegevensdragers, bevattende afbeeldingen


van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, te weten [slachtoffer 2] , geboren op [1997] is betrokken of schijnbaar is betrokken,


heeft vervaardigd,


welke seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven – bestonden uit:


het met de/een penis oraal penetreren van het lichaam van die [slachtoffer 2] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(foto 5 van Fotomap behorende bij proces-verbaal nummer 20160906.0927.9848.BEV pag. 2 van 16)


en/of


het met de/een penis oraal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door die [slachtoffer 2] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(foto 29 van Fotomap behorende bij proces-verbaal nummer 20160906.0927.9848.BEV pag. 10 van 16)


en/of


het met (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van die [slachtoffer 2] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(foto 30 van Fotomap behorende bij proces-verbaal nummer 20160906.0927.9848.BEV pag. 10 van 16)


en/of


het met de hand betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een (ander) persoon door die [slachtoffer 2] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(foto 17 van Fotomap behorende bij proces-verbaal nummer 20160906.0927.9848.BEV pag. 6 van 16)


en/of


het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door die [slachtoffer 2] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij die [slachtoffer 2] , althans deze persoon gekleed is en/of en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp en/of in een (erotisch getinte) (sadomasochistische) houding (op een wijze) die niet bij zijn leeftijd past/passen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die [slachtoffer 2] , althans deze persoon en/of de uitsnede van de foto’s/films nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel en/of billen van die [slachtoffer 2] , althans deze persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(foto 3 van Fotomap behorende bij proces-verbaal nummer 20160906.0927.9848.BEV pag. 1 van 16

en/of

foto 4 van Fotomap behorende bij proces-verbaal nummer 20160906.0927.9848.BEV pag. 2 van 16

en/of

foto 25 van Fotomap behorende bij proces-verbaal nummer 20160906.0927.9848.BEV pag. 9 van 16

en/of

foto 38 van Fotomap behorende bij proces-verbaal nummer 20160906.0927.9848.BEV pag. 13 van 16)


en/of


het houden van een (stijve) penis (dicht) bij/naast het lichaam van die [slachtoffer 2] , althans een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(foto 39 van Fotomap behorende bij proces-verbaal nummer 20160906.0927.9848.BEV pag. 13 van 16)


en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;


(art. 240b lid 1 en 2 Wetboek van Strafrecht)Feit 5:

hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 25 februari 2004 tot en met 24 februari 2009 te Houten, in elk geval in Nederland, met [slachtoffer 2] , die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, handelingen heeft gepleegd die hebben bestaan uit of mede hebben bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, immers heeft hij, verdachte, (telkens)

- zijn penis in de mond van die [slachtoffer 2] gebracht en/of geduwd en/of gehouden (terwijl die [slachtoffer 2] geblinddoekt is) en/of

- de penis van die [slachtoffer 2] betast en/of in mond genomen en/of

- de billen van die [slachtoffer 2] betast en/of

- die [slachtoffer 2] (seksueel) vastgebonden en/of geblinddoekt en/of

- zich door die [slachtoffer 2] laten betasten aan zijn ontblote penis


art 244 Wetboek van Strafrecht


en/of


hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 25 februari 2009 tot en met 24 februari 2013 te Houten, in elk geval in Nederland met [slachtoffer 2] , die de leeftijd van twaalf, maar nog niet die van zestien jaren bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd die hebben bestaan uit of mede hebben bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam immers heeft hij, verdachte, (telkens)

- zijn penis in de mond van die [slachtoffer 2] gebracht en/of geduwd en/of gehouden en/of

- zijn penis in/tegen de anus van die [slachtoffer 2] gebracht en/of gehouden en/of

- zich door die [slachtoffer 2] laten betasten aan zijn ontblote penis en/of

- de penis van die [slachtoffer 2] betast en/of in mond genomen en/of

- die [slachtoffer 2] (seksueel) vastgebonden en/of geblinddoekt en/of

- de billen van die [slachtoffer 2] betast


art 245 Wetboek van Strafrecht


en/of


hij op een of meer tijdstippen gelegen of omstreeks de periode van 25 februari 2013 tot en met 25 oktober 2014 te Houten, in elk geval in Nederland ontucht heeft gepleegd met zijn minderjarig kind [slachtoffer 2] immers heeft hij, verdachte, (telkens)

- zijn penis in de mond van die [slachtoffer 2] gebracht en/of geduwd en/of gehouden en/of

- zijn penis in/tegen de anus van die [slachtoffer 2] gebracht en/of gehouden en/of

- zich door die [slachtoffer 2] laten betasten aan zijn ontblote penis en/of

- de penis van die [slachtoffer 2] betast en/of in mond genomen en/of

- die [slachtoffer 2] (seksueel) vastgebonden en/of geblinddoekt en/of

- de billen van die [slachtoffer 2] betast


art 249 Wetboek van StrafrechtFeit 6:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 juli 2010 tot en met 20 september 2016 te Houten, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal, telkens afbeeldingen, te weten (een) foto(‘s) en/of (een) film(s) en/of gegevensdragers, bevattende afbeeldingen,


van ontuchtige gedragingen, waarbij (telkens) een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken,


in bezit heeft gehad,


welke ontuchtige handelingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:


het door een dier vaginaal penetreren van een volwassen persoon

(foto-set 4 van Bijlage Dierenpornografie pag. 3 van 3)


en/of


het door een volwassen persoon met de penis en/of (een) vinger(s)/ hand anaal penetreren van een dier

(foto-set 4 van Bijlage Dierenpornografie pag. 3 van 3)


en/of


het door een dier likken, van het geslachtsdeel en/of de billen van een volwassen persoon

(fotonummer 1 en/of 2 van Bijlage Dierenpornografie pag. 1 van 3)


en/of


het door een volwassen persoon likken, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een dier

(foto-set 3 van Bijlage Dierenpornografie pag. 2 van 3)


en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;


(art. 254a lid 1 en 2 Wetboek van Strafrecht)1 Voor zover niet anders vermeld, wordt in de hierna volgende voetnoten telkens verwezen naar bewijsmiddelen die zich in het aan deze zaak ten grondslag liggende dossier, nr. 09Berlijn/MDBRD15050, bevinden, volgens de in dat dossier toegepaste nummering (pagina 1 tot en met 312). Tenzij anders vermeld, gaat het daarbij om processen-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.
2 Proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal, 22 november 2016, p. 258.
3 Proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal ten aanzien van foto 3, 17, 1, 10, 6, 2, 16, 7, 15, 14, 24, 4, 13, 5, 22, 8, 9, 11 van 22 november 2016, p. 271-276.
4 De eigen waarneming van de rechtbank ter zitting van 25 januari 2017, als bedoeld in artikel 340 van het Wetboek van Strafvordering, waarbij is geconstateerd welke gedragingen te zien zijn op de getoonde ten laste gelegde afbeelding 12.
5 De verklaring van verdachte ter zitting van 25 januari 2017.
6 Proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal, van 7 september 2017, p. 258 en 278.
7 De eigen waarneming van de rechtbank ter zitting van 25 januari 2017, als bedoeld in artikel 340 van het Wetboek van Strafvordering, waarbij is geconstateerd welke gedragingen te zien zijn op de getoonde ten laste gelegde afbeeldingen CY04 en CY05 (in de fotomap genummerd 1 en 3).
8 De verklaring van verdachte ter zitting van 25 januari 2017.
9 Proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal, van 7 september 2017, p. 258-259 en 279-280.
10 De eigen waarneming van de rechtbank ter zitting van 25 januari 2017, als bedoeld in artikel 340 van het Wetboek van Strafvordering, waarbij is geconstateerd welke gedragingen te zien zijn op de getoonde ten laste gelegde afbeeldingen JE01 en JE04.
11 De verklaring van verdachte ter zitting van 25 januari 2017.
12 Proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal ten aanzien van foto 5, 17, 25, 38 en 39 van 7 september 2016, p. 169 en 170.
13 De eigen waarneming van de rechtbank ter zitting van 25 januari 2017, als bedoeld in artikel 340 van het Wetboek van Strafvordering, waarbij is geconstateerd welke gedragingen te zien zijn op de getoonde ten laste gelegde afbeeldingen 3, 4, 29 en 30.
14 De verklaring van verdachte ter zitting van 25 januari 2017.
15 Proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal ten aanzien van foto’s 1-46, op p. 169 en 170, en ten aanzien van 199 unieke foto’s en 3 unieke films op 17 verschillende creatiedata, op p. 258.
16 De verklaringen van verdachte in zijn verhoor door de politie op 21 september 2016, p.48-52, i.h.b. p. 51-52, en ter zitting van 25 januari 2017.
17 Proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal ten aanzien van foto-set 3 en 4, van 7 september 2017, p. 259 en 281-283.
18 De verklaring van verdachte ter zitting van 25 januari 2017.