Rechtbank Midden-Nederland, 06-12-2017 / 5796147 UC EXPL 17-3867 SW/1581


ECLI:NL:RBMNE:2017:7014

Inhoudsindicatie
Op grond van de algemene voorwaarden zijn de resterende abonnementskosten en administratiekosten tot einde contractperiode ineens en volledig opeisbaar.
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Uitspraakdatum
2017-12-06
Publicatiedatum
2018-12-19
Zaaknummer
5796147 UC EXPL 17-3867 SW/1581
Procedure
Eerste aanleg - enkelvoudig
Rechtsgebied
Civiel rechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

kantonrechter


locatie Utrecht


zaaknummer: 5796147 UC EXPL 17-3867 SW/1581


Vonnis van 6 december 2017


inzake


de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ZakelijkeNummers.nl B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

verder ook te noemen ZN,

eisende partij,

gemachtigde: J.J. Sikkema,


tegen:


de besloten vennootschap

Swedbe Nederland B.V.,

gevestigd te Utrecht,

verder ook te noemen Swedbe,

gedaagde partij,

gemachtigde: M.A. Muller.1De procedure


1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • - het tussenvonnis van 23 augustus 2017;
  • - de akte van ZN;
  • - de antwoordakte van Swedbe.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.2De verdere beoordeling van het geschil


2.1.

In het tussenvonnis van 23 augustus 2017 heeft de kantonrechter ZN in de gelegenheid gesteld om uitleg te geven waarom zij op 12 augustus 2016 ineens de resterende abonnementskosten bij Swedbe in rekening heeft gebracht, en of zij haar verplichting tot het leveren van telefoniediensten tot 5 juli 2017 is nagekomen, op welke datum de overeenkomst eindigde.


2.2.

ZN heeft bij akte gesteld dat Swedbe bij haar opzegging heeft verzocht om het telefoonnummer op te heffen op een termijn van drie maanden, hetgeen zij heeft gedaan. Volgens haar is Swedbe in dat geval wel gehouden om alle kosten tot einde contractsperiode te voldoen, op grond van artikel 10.8 van de algemene voorwaarden. In dat artikel is het volgende opgenomen:

‘Indien de Klant een Dienst opzegt na datum PD en voordat de Contractsperiode is verstreken, dan zijn alle Kosten die de Klant Leverancier verschuldigd zou zijn tot het einde van de Contractsperiode (inclusief indien van toepassing een opzegtermijn), ineens en volledig opeisbaar.’


2.3.

Swedbe heeft in haar antwoordakte aangevoerd dat ZN ook na de slotnota nog facturen is blijven sturen, zodat zij er kennelijk wel vanuit ging dat de dienstverlening door bleef lopen, zodat de stellingen in haar akte niet juist zijn.


2.4.

De kantonrechter overweegt dat ZN eerst bij haar akte de geldende algemene voorwaarden heeft overgelegd, waaruit blijkt dat bij een voortijdige opzegging alle kosten tot einde contractsperiode ineens en volledig opeisbaar zijn. Swedbe heeft niet betwist dat zij haar nummer voortijdig wilde opheffen. Uit artikel 10.8 van de algemene voorwaarden blijkt dat ZN in dit geval terecht de resterende abonnementskosten in rekening heeft gebracht. De facturen nadien lijken slechts administratiekosten te zijn, die verband houden met de openstaande facturen waarvan thans betaling wordt gevorderd, en geen facturen voor dienstverlening.


2.5.

Dit betekent dat de gevorderde hoofdsom van € 603,- wordt toegewezen, te vermeerderen met de onweersproken wettelijke handelsrente hierover, zijnde € 3,20 berekend tot en met 5 december 2016 en nadien nog te berekenen.


2.6.

ZN maakt aanspraak op € 90,45 aan vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. De kantonrechter stelt vast dat het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit) van toepassing is. De kantonrechter stelt vast dat ZN voldoende heeft gesteld en onderbouwd dat buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht. Het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten komt overeen met het in het Besluit bepaalde tarief en zal worden toegewezen.


2.7.

Swedbe wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van ZN worden begroot op:


- dagvaarding € 88,84

- griffierecht € 470,00

- salaris gemachtigde € 250,00 (2,5 punten x tarief € 100,00)

Totaal € 808,843De beslissing


De kantonrechter:


3.1.

veroordeelt Swedbe om aan ZN tegen bewijs van kwijting te betalen € 696,65, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over € 603,- vanaf 6 december 2016 tot de voldoening;


3.2.

veroordeelt Swedbe tot betaling van de proceskosten aan de zijde van ZN, tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 808,84, waarin begrepen € 250,- aan salaris gemachtigde;


3.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;


3.4.

wijst het meer of anders gevorderde af.Dit vonnis is gewezen door mr. J.P. Killian, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 6 december 2017.