Manager Bestuurs- en Juridische Ondersteuning bij de Gemeente Helmond

Manager Bestuurs- en Juridische Ondersteuning bij de Gemeente Helmond

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de effectiviteit van de afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning (BJO). Dit team bestaat uit 20 medewerkers en ondersteunt het bestuur en de directie in het bereiken van haar bestuurlijke en ambtelijke doelen. Zij heeft een schakelfunctie tussen het bestuur en de organisatie, adviseert de algemeen directeur en de burgemeester bij (politiek) bestuurlijk gevoelige en complexe situaties, is concernbreed juridisch expert en tevens verantwoordelijk voor verzekeringen en representatie.