Business Analist bij Kiwa te Rijswijk

Business Analist bij Kiwa te Rijswijk

Kiwa is internationaal een toonaangevende partij, en op het gebied van inspectie en certificering bepalen we mede de norm. De Business Analist gaat zich onder meer bezig houden met het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van wetgeving relevant voor Kiwa Register. Het gaat hierbij om het feitelijk vaststellen van wetgeving, jurisprudentie (uitspraken van rechters) en in voorkomende gevallen de parlementaire geschiedenis van het tot stand komen van die wetgeving.