Bestuurlijk Juridisch Adviseurs bij het openbaar lichaam Bonaire

Bestuurlijk Juridisch Adviseurs bij het openbaar lichaam Bonaire

De afdeling Juridische en Algemene Zaken van het openbaar lichaam Bonaire is belast met de ondersteuning van de Eilandsraad, het bestuurscollege en het ambtelijk apparaat voor wat betreft alle juridische en bestuurlijke vraagstukken. Binnen deze setting ben je als adviseur onder meer verantwoordelijk voor het juridisch ondersteunen en adviseren van het bestuur en de ambtelijke organisatie.