Jurist ruimtelijke ordening / Omgevingsdienst bij de Gemeente Zuidplas

Jurist ruimtelijke ordening / Omgevingsdienst bij de Gemeente Zuidplas

Als accountmanager ben je de verbinder tussen de Omgevingsdienst Midden-Holland (OMDH) en de gemeente. Je zorgt ervoor dat de samenwerking tussen ODMH en gemeente vloeiend verloopt. De meer inhoudelijke kant van je functie vind je terug in je rol als jurist ruimtelijke ordening. Je adviseert binnen het team over juridische aspecten binnen ruimtelijke ordeningsprocedures.