Twee kandidaat-notarissen bij Nysingh te Arnhem/Zwolle/Apeldoorn

Twee kandidaat-notarissen bij Nysingh te Arnhem/Zwolle/Apeldoorn

* Als ervaren kandidaat-notaris Vastgoed vervul je een belangrijke rol als adviseur bij diverse juridische aspecten rondom vastgoed. Hierbij ligt de nadruk op het adviseren en begeleiden van overheden, (semi)-publiekrechtelijke instellingen, zorg- en onderwijs, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en beleggers.
* Als kandidaat-notaris Ondernemingsrecht kom je te werken in een afwisselende praktijk en adviseer en begeleid je Nederlandse en internationale (middel)grote ondernemingen en (semi-) publiekrechtelijke instellingen op het gebied van (grensoverschrijdende) fusies en splitsingen, overnames, herstructureringen, joint ventures, implementatie van governancebeleid en codes.