Bedrijfsjurist bij Dunea te Zoetermeer

Bedrijfsjurist bij Dunea te Zoetermeer

In ons leveringsgebied kennen we zowel dichtbevolkte woonwijken als Natura 2000 gebieden en daarom heb je als jurist bij Dunea een gevarieerde werkweek. Van het sparren met diverse interne afdelingen tot het maken van afspraken met gemeenten over verleggingsregelingen en het vertegenwoordigen van Dunea bij de Geschillencommissie Water. Ook zorg je ervoor dat we de privacywetgeving respecteren, behartig je onze belangen in de grondpositie en maak je deel uit van projectteams voor o.a. de vergunningsaspecten.