Jurist Gezondheidsrecht bij Arkin te Amsterdam

Jurist Gezondheidsrecht bij Arkin te Amsterdam

Arkin is een organisatie op het gebied van psychiatrie en verslavingszorg. Je werkgebied bij Arkin beslaat met name het gezondheidsrecht op de gebieden van de Wvggz, Wgbo, privacywetgeving, wet BIG, Wkkgz en forensische zorg. Je werkzaamheden zijn gericht op ondersteuning van het primaire proces, cliëntencontacten kunnen daar een onderdeel van zijn. Je adviseert over gezondheidsrechtelijke vraagstukken in complexe situaties, samenwerkingsovereenkomsten, beleidsnotities, en je vertaalt wet- en regelgeving naar de dagelijkse praktijk.