Senior jurist bij Vinna te Leek

Senior jurist bij Vinna te Leek

Vinna is de specialist voor eigenrisicodragers WW en BW zoals onderwijsinstellingen en overheden. Zij kunnen bij ons terecht voor ondersteuning bij alles wat te maken heeft met werkloosheidsuitkeringen, bovenwettelijke uitkeringen en re-integratie van ex-werknemers. Jouw functie is het adviseren & begeleiden van eigenrisicodragers en het procederen namens hen. Jij analyseert en monitort de dossiers van ex-werknemers, controleert de besluiten van uitkeringsinstanties, checkt welke stappen zijn genomen en onderneemt actie wanneer je onvolkomenheden ontdekt of wanneer iemand zich niet houdt aan verplichtingen of afspraken.