Onderwijs-/onderzoeksmedewerker Europees Recht bij de Universiteit Leiden

Onderwijs-/onderzoeksmedewerker Europees Recht bij de Universiteit Leiden

Als onderwijs-/onderzoeksmedewerker bent u betrokken bij de kerntaken van de afdeling Europees recht op het gebied van onderwijs en onderzoek. Het gaat om een brede, uitdagende functie die beginnende juristen een uitstekende mogelijkheid biedt om onder deskundige begeleiding ervaring op te doen met veel aspecten van het Europees recht, in een wetenschappelijk georiënteerde en grotendeels Engelstalige omgeving.