Assistant professor International Tax Law aan de Universiteit van Amsterdam

Assistant professor International Tax Law aan de Universiteit van Amsterdam

Op 2 september 2019 start aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid het collegejaar 2019/2020 van het Advanced Master’s Program in International Tax Law – Principles, policy and practice. Aan deze post-masteropleiding nemen studenten deel uit de gehele wereld. Wij zijn op zoek naar een (bijna) gepromoveerde programmacoördinator die verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud en organisatie van het programma alsmede voor het contact met de studenten. Daarnaast wordt van u verwacht dat u ook zelf onderwijs geeft en onderzoek doet op het terrein van het Internationale en Europese Belastingrecht.