Universitair Docent Fiscaal Recht bij de Rijksuniversiteit Groningen

Universitair Docent Fiscaal Recht bij de Rijksuniversiteit Groningen

Tot uw takenpakket behoren onder meer het verzorgen van bachelor- en masteronderwijs, in het bijzonder op het terrein van de omzet- en overdrachtsbelasting, de hiervoor genoemde onderdelen van de inkomstenbelasting en bij een inleidend vak in het belastingrecht, alsook waar nodig het coördineren van dit onderwijs.