Junior-docent Privaatrecht bij de Universiteit van Amsterdam

Junior-docent Privaatrecht bij de Universiteit van Amsterdam

Als Junior-docent houd je je onder andere bezig met het coördineren van onderwijs en het verzorgen van werkgroeponderwijs in het mastervak Financieel recht inclusief het organisatorisch begeleiden van de docentengroep, het samenstellen van het onderwijsmateriaal (studieleidraad, opdrachten, instructies) en het optreden als contactpersoon voor en naar studenten.