Wetenschappelijk straf- en strafprocesrecht bij de Erasmus Universiteit Rotterdam

Wetenschappelijk straf- en strafprocesrecht bij de Erasmus Universiteit Rotterdam

Als wetenschappelijk docent werkt u mee aan alle activiteiten van de vaksectie strafrecht op het terrein van het onderwijs. U gaat onderdelen van het bachelor- en masteronderwijs coördineren, zelf onderwijs verzorgen, onderwijsmateriaal maken, optreden als contactpersoon voor studenten, scripties begeleiden, en tentamens nakijken.