Bedrijfsjurist bij het Innovation Lab van de Technische Universiteit Eindhoven

Bedrijfsjurist bij het Innovation Lab van de Technische Universiteit Eindhoven

TU/e Innovation Lab is de organisatie binnen de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) die zich bezig houdt met activiteiten op het gebied van kennisvalorisatie. Samen met de andere bedrijfsjuristen bent u als professional betrokken bij nationale en internationale samenwerkingscontracten, R&D overeenkomsten, subsidiecontracten, licentieovereenkomsten en partnershipovereenkomsten. U ondersteunt het management van de TU/e dat betrokken is bij activiteiten op het gebied van kennisvalorisatie, zowel binnen TU/e Innovation Lab als binnen de faculteiten en overige diensten van de TU/e.