Twee Promovendi Pensioenrecht bij de Radboud Universiteit te Nijmegen

Twee Promovendi Pensioenrecht bij de Radboud Universiteit te Nijmegen

Als promovendus verricht u onderzoek naar de gevolgen van de herziening van het pensioenstelsel voor de verplichte deelname aan bedrijfstakpensioenfondsen. Het onderzoeksproject valt uiteen in twee delen (één per promovendus):
- Een onderzoek dat in kaart brengt welke ruimte het mededingingsrecht laat om de Nederlandse verplichtstelling vorm te geven binnen de herziening van het pensioenstelsel, en
- Een onderzoek dat analyseert op welke manier de verplichtstelling kan eindigen, wat de gevolgen daarvan zijn en welke alternatieven er zijn.