Universitair Docent Privaatrecht aan de Open Universiteit te Heerlen

Universitair Docent Privaatrecht aan de Open Universiteit te Heerlen

U wordt ingezet bij de ontwikkeling en implementatie van het privaatrechtelijke opleidingsprogramma en u begeleidt daarnaast scripties. U wordt in eerste instantie met name betrokken bij het privaatrechtelijk onderwijs in de bachelorfase. Het gaat dan om de privaatrechtelijke kerncursussen Aansprakelijkheidsrecht, Overeenkomstenrecht en Dynamiek van het Goederenrecht. Daarnaast verricht u (zelfstandig) wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het privaatrecht, uitmondend in wetenschappelijke publicaties.