Privacyfunctionaris bij de Inspectie Leefomgeving en Transport te Utrecht

Privacyfunctionaris bij de Inspectie Leefomgeving en Transport te Utrecht

Als privacyfunctionaris bij de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) zie je toe op de verwerking van persoonsgegevens. Je ziet waar risico’s ontstaan op overtreding van de Wet politiegegevens (WPG) en onderneemt daar actie op. Ook zorg je dat we de gegevens goed beschermen en dat die bescherming gewaarborgd is.