Secretaris Commissie Bezwaarschriften bij de Gemeente Ede

Secretaris Commissie Bezwaarschriften bij de Gemeente Ede

Als Secretaris Commissie Bezwaarschriften voer je het secretariaat en je stel adviezen op voor de commissie (uitgezonderd WMO-zaken en Belastingzaken). Je beoordeelt ingediende bezwaarschriften op ontvankelijkheid en toetst deze aan wetgeving en jurisprudentie en je bereidt de zittingen van de commissie voor en neemt deel aan de raadkamer en hoorzittingen. Ook ondersteun je de commissievoorzitter en commissieleden op een proactieve en professionele wijze.