Raadsadviseur bij de Gemeente Tilburg

Raadsadviseur bij de Gemeente Tilburg

Accent van het werk ligt op reguliere besluitvorming en de raadsadviseur is daarop partner voor de raad, stad, college en organisatie. Heeft een netwerk in de organisatie en in de stad op bepaalde beleidsdomeinen. Is initiatiefrijk, zelfstandig, creatief, kan verbindingen leggen, denkt projectmatig en ziet participatie als een vanzelfsprekendheid. Is klankbord voor raadsleden, voorzitters en organisatie en adviseert over inzet van politieke instrumenten.