Juridisch adviseur bij de Gemeente Oss

Juridisch adviseur bij de Gemeente Oss

Je adviseert bestuur, management en andere interne klanten o.a. op het gebied van privacywetgeving, aansprakelijkheidsrecht, aanbestedingen, contracten, Europese regelgeving, bestuursrechtelijke vraagstukken en samenwerkingsverbanden. Je neemt deel in interne projectgroepen waarin jij vanuit jouw juridische expertise handelt en adviseert. Je bent één van de secretarissen van de Commissie Bezwaarschriften en stelt daarbij adviezen op voor de commissie.