Juridisch Handhaver bij de Gemeente Zwijndrecht

Juridisch Handhaver bij de Gemeente Zwijndrecht

De gemeente Zwijndrecht hecht veel belang aan behoud van de hoge ruimtelijke kwaliteit. Als juridisch handhaver ben je bezig met juridische handhavingsvraagstukken om bouwen en gebruik in strijd met de Omgevingswetgeving en/of bestemmingsplan tegen te gaan. Je bekijkt ter plaatse wat de situatie is en doet archiefonderzoek of de bouwactiviteiten of gebruik met een vergunning zijn gerealiseerd. Je onderzoekt bij strijdigheid met een legalisatieonderzoek wat de (on) mogelijkheden zijn en adviseert hierover aan het bestuur. Daar waar nodig start je handhavingstrajecten op.