Teamleider Juridische Zaken BWT bij de ODMH te Gouda

Teamleider Juridische Zaken BWT bij de ODMH te Gouda

Het team Juridisch en plantoetsing van de afdeling Bouw- en woningtoezicht bestaat uit dertien vaste medewerkers en een aantal ingehuurde krachten. Het is een hecht team met gedreven specialisten voor zowel bouw- als milieuzaken. Naast het geven van juridisch advies, verzorgt het handhavingstrajecten en behandelt het bezwaar- en beroepszaken. Door ons grote werkgebied heeft het team te maken met een gevarieerd werkaanbod en een diversiteit aan dossiers. De ODMH heeft een grote mate van zelfstandigheid en beslissingsbevoegdheid. Ben jij een teamleider die zich makkelijk beweegt in het spanningsveld tussen de wettelijke juridische kaders en de wendbaarheid die de nieuwe Omgevingswet verlangt van het team?