Privacy Jurist bij het UWV te Amsterdam

Privacy Jurist bij het UWV te Amsterdam

UWV is één van de grootste organisaties van Nederland en verzorgt werknemersverzekeringen, zoals geregeld in de Ziektewet, de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Werkloosheidswet. Naast het verstrekken van (tijdelijk) inkomen kijkt UWV actief naar de mogelijkheden voor werkzoekenden om snel (weer) toe te treden tot de arbeidsmarkt. Vanwege het vertrek van een collega zoeken wij een jurist op het uitdagende en dynamische privacydomein. Ben jij die kundige en enthousiaste privacyjurist die graag wil werken binnen ons bedrijfsjuridische expertiseteam?