Grondzakenjurist - Strategisch Adviseur Grondzaken bij de Gemeente Dordrecht

Grondzakenjurist - Strategisch Adviseur Grondzaken bij de Gemeente Dordrecht

Je adviseert, vanuit juridische invalshoek, over en neemt initiatieven met betrekking tot het (grond)beleid en strategische en complexe (gebieds-)ontwikkelingen en projecten. Jij kijkt hier naar vanuit zowel publiek- als privaatrechtelijk oogpunt. Het resultaat is richtinggevend, jouw advies vormt de basis voor de op te stellen overeenkomst(en) voor de realisatie van ruimtelijke, financieel complexe ontwikkelingen.