Jurist Grondzaken bij de Provincie Overijssel te Zwolle

Jurist Grondzaken bij de Provincie Overijssel te Zwolle

Als jurist grondzaken ben je betrokken bij diverse programma's en projecten binnen de provincie waar eigendomsposities een rol spelen, zoals de Ontwikkelopgave Natura 2000 en infrastructuurprojecten. Je bent juridische vraagbaak voor je grondzaken collega's die verantwoordelijk zijn voor de verwervings- en vervreemdingsprocessen en het tijdelijk beheer van grond en opstallen van de provincie. Je draagt zorg voor het up-to-date zijn van juridische modellen en de juridische kennis in het team.