Jurist Vergunningen, Toezicht en Handhaving bij de Gemeente Deurne

Jurist Vergunningen, Toezicht en Handhaving bij de Gemeente Deurne

Als team Vergunningen, Toezicht en Handhaving behandelen we handhavingszaken op diverse beleidsterreinen met uitzondering van milieuzaken. Je bent verantwoordelijk voor alle voorkomende juridische werkzaamheden zoals het opstellen van vooraankondigingen, behandelen van zienswijzen, opstellen lasten onder dwangsom en bestuursdwang. Je hebt veel contact met belanghebbenden en de toezichthouders.