Handhavingsjurist bij de Gemeente Gorinchem

Handhavingsjurist bij de Gemeente Gorinchem

Je krijgt een juridische vraagbaakfunctie bij APV-vergunningen/meldingen en bijzondere wetgeving (o.a. Drank en Horecawet) en je gaat de gemeente vertegenwoordigen bij de behandeling daarvan in hoorzittingen en rechtsgedingen. Tevens doe je juridische en procedurele werkzaamheden die voortvloeien uit de ingediende aanvragen of vergunningen/meldingen, handhavingsbesluiten en overige producten in relatie tot de regelgeving.