Concernjurist bij de Gemeente Brielle

Concernjurist bij de Gemeente Brielle

Het eerste wat je gaat doen is inhoud geven aan de functie; hiervoor gebruiken wij juridische kwaliteitszorg als algemene noemer. Inhoudelijk zijn de taken heel divers, zoals het inrichten juridische control, advisering (gevraagd en ongevraagd) op privaat- en publiekrechtelijk gebied en functioneren als sparringpartner voor management team en college.