(Senior) beleidsmedewerker/jurist bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

(Senior) beleidsmedewerker/jurist bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Als (senior) beleidsmedewerker/jurist bij het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s (DG PenV) zet je je in voor het programma Politiepersoneel. Je draagt bij aan de beleidsvoorbereiding en beleidsontwikkeling op het gebied van het personeel van de politieorganisatie. De thema’s die daarbij aan de orde zijn betreffen enerzijds de rechtspositie van het politiepersoneel: de arbeidsvoorwaarden die via cao-onderhandelingen tot stand komen en de pensioenen.