Juridisch adviseur gebiedsontwikkeling bij de Gemeente Meierijstad te Veghel

Juridisch adviseur gebiedsontwikkeling bij de Gemeente Meierijstad te Veghel

Je draagt bij aan de invoering van de Omgevingswet, met het opstellen van het omgevingsplan en vertalen van rechtsnormen in toepasbare regels (vragenbomen) voor de vergunningchecker. Je ontwikkelt beleid op het terrein van ruimte, bouwen, milieu, openbare ruimte en evenementen en je draagt zorg voor de vertaling van beleid naar de uitvoering. Bijvoorbeeld door een werkproces te ontwerpen. Tevens help je zo nodig mee bij juridische taken als het verweer bij beroep tegen planologische besluiten en het opstellen van anterieure overeenkomsten.