Leden Hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten bij de Provincie Noord-Holland

Leden Hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten bij de Provincie Noord-Holland

De Hoor- en Adviescommissie (HAC) is onafhankelijk en adviseert vanuit haar eigen professionaliteit en kennis. Zaken waarover de HAC adviseert gaan onder andere over vergunningverleningen op grond van de Wet Natuurbescherming, subsidieverleningen, handhaving van milieurecht en verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Als lid hoort u betrokkenen die bezwaar hebben gemaakt of een klacht hebben ingediend. Daarna adviseert u Gedeputeerde Staten over te nemen beslissingen op het bezwaarschrift of de klacht.