Juridisch Adviseur/Specialist Sociaal Domein bij de Gemeente Helmond

Juridisch Adviseur/Specialist Sociaal Domein bij de Gemeente Helmond

Wij zijn op zoek naar een dynamisch juridisch koppel: een secretaris voor onze bezwaarschriftencommissie en een juridisch specialist op juridische dossiers rondom het sociaal domein. Twee verschillende functies maar wel in samenwerking met elkaar in verband. Juridische kennis op Participatiewet, WMO- en Jeugdwet is echt een voorwaarde voor beide functies. Het is geen probleem om er verder in te groeien maar een stevige basis op de genoemde rechtsgebieden, is nodig.