Adviseur juridische zaken bij de Gemeente Molenlanden te Bleskensgraaf

Adviseur juridische zaken bij de Gemeente Molenlanden te Bleskensgraaf

Je vertegenwoordigt en adviseert de gemeentelijke organisatie op het gebied van het privaatrecht. Ook ben je consulent van verschillende vakteams. Denk hierbij aan het opstellen dan wel het beoordelen van overeenkomsten, onder andere op het gebied van publiek-private samenwerking. Je bent betrokken bij het gemeentelijk kostenverhaal en je vertaalt dit in anterieure exploitatieovereenkomsten. Ook ben jij het juridische aanspreekpunt voor de (ver-)koop en (ver-)huur van onroerende zaken en vastgoed.