Juridisch adviseur/secretaris commissie bezwaarschriften sociale zekerheid bij de Gemeente Veenendaal

Juridisch adviseur/secretaris commissie bezwaarschriften sociale zekerheid bij de Gemeente Veenendaal

We zijn op zoek voor het team Juridische zaken en Inkoop naar een ervaren juridisch adviseur die met name ook belast is met de behandeling van de bezwaarschriften sociale zekerheid. Je ondersteunt als secretaris onze externe bezwaarschriftencommissie sociale zekerheid. Deze commissie behandelt met name bezwaarschriften in het kader van de Participatiewet en WMO maar ook andere zaken die gerelateerd zijn aan sociale zekerheid komen hier aan bod.