Secretaris commissie bezwaarschriften bij de Gemeente Stichtse Vecht te Maarssen

Secretaris commissie bezwaarschriften bij de Gemeente Stichtse Vecht te Maarssen

Je voert, samen met jouw directe collega’s, de inhoudelijke ondersteuning van de commissie uit. Je zult in eerste instantie voornamelijk adviseren en ondersteunen op het terrein van het sociaal domein. Het is de bedoeling dat je ook ingezet zal worden op zaken binnen het omgevingsrecht, zodat jij je kan ontwikkelen naar een echte allrounder. Je bereidt de hoorzittingen voor, stelt het advies namens de commissie op en brengt dit uit aan de vakteams.