Jurist Wet openbaarheid van bestuur bij Rijkswaterstaat te Arnhem

Jurist Wet openbaarheid van bestuur bij Rijkswaterstaat te Arnhem

Het werk van een jurist WOB is veelzijdig en verantwoordelijk. Je belangrijkste taak is het zelfstandig afhandelen van verzoeken om informatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Daarnaast ben je in staat om andere taken op te pakken zoals het toetsen en adviseren op het gebied van vergunningverlening en handhaving en het afhandelen van bezwaarschriften. Ook kun je een bijdrage leveren aan de implementatie van de Omgevingswet binnen de dienst Oost-Nederland.