Beleidsmedewerker arbeidsverhoudingen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Beleidsmedewerker arbeidsverhoudingen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Als beleidsmedewerker arbeidsverhoudingen heb je direct invloed op het beleid op thema’s die hoog op de politieke agenda staan: zzp, platformeconomie, de balans tussen vast en flexibel werk, en aansluitende thema’s als ouderschapsverlof, arbeidsmarktdiscriminatie en een leven lang ontwikkelen.