Juridisch adviseur plattelandsontwikkeling bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te Den Haag

Juridisch adviseur plattelandsontwikkeling bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te Den Haag

Als jurist houd je je bezig met het behandelen van bezwaarschriften die ondernemers, kennisinstellingen en particulieren kunnen indienen tegen de beslissing op hun subsidie- of kredietaanvraag of hun aanvraag voor een vergunning of ontheffing. In de bezwaarschriftprocedure arrangeer en leid je hoorzittingen, voer je overleg met intern en extern betrokkenen en stel je beschikkingen op.
In het bijzonder gaat het er in jouw functie om dat je wordt ingezet voor de plattelandsontwikkeling en andere in de agrosector toepasselijke niet-grondgebonden regelingen. Het kan daarbij gaan om subsidies, vergunningen, opdrachten, heffingen, handhaving, crisismaatregelen, schadeloosstellingen, uitkoop of samenwerkingsovereenkomsten.